Dodano: 4 stycznia 2010
powierzchnia 3,5 ha (1991r.).
dostępność Stosunkowo dobra.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak. Jedynie dzikie zejścia do wody.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Łagodnie schodzące do wody wzniesienia. Zarośnięte roślinnością przybrzeżną, krzewami i niewilką ilością drzew. W najbliższym otoczeniu pola i łąki.
miejscowość Żegary, Ogrodniki, Hołny, Sejny.
hobby Krajoznawstwo.
dodatkowe informacje Zbionik niewielki ale bardzo malowniczo usytuowany wśród jezior rynny biegnącej wzdłuż północno - wschodniej granicy.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl