Dodano: 7 grudnia 2010
Zbiornik znajduje się 1,7 km na północny-wschód od Gąsiorowa, 2,4 km na wschód od Giław i 3,1 km na zachód od Sąpłat.
powierzchnia 0,43 ha (Dynowski 2010).
klasa czystości Zarastający, eutroficzny zbiornik.
dno Muliste. Porośnięte nymfeidami (dominuje rdestnica i grążel).
dostępność Bardzo trudno dostępne ze względu na zarośnięte i podmokłe brzegi.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to las mieszany z głównym udziałem olchy i brzozy oraz łozowiska. Płaskie i podmokłe brzegi porośnięte są przez szuwar turzycowy i pałkowy oraz gatunki torfowiskowe.
miejscowość Gąsiorowo, Giławy.
podsumowanie
dodatkowe informacje Długość zbiornika wynosi 100 m, a szerokość około 40 m. We wschodniej części istnieje połączenie z osuszonym obecnie jeziorkiem, nazywanym Bagnem Falaszka.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl