Dodano: 18 września 2009
Zbiornik znajduje się na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze Natura 2000 (PLH280012 - Ostoja Lidzbarska), na wysokości 124,3 m n.p.m.
powierzchnia 28,5 ha; 24,8 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 26 m; śr. - 10,8 m.
klasa czystości W 1997 roku wody jeziora zakwalifikowano do II klasy czystości, a zbiornik do I kategorii podatności na degradację (Krajewski i wsp. 2005).
dno Miejscami dno gwałtownie opada do głębokości kilku metrów. Jest piaszczyste i piaszczysto muliste. Poniżej kilkunastu metrów głębokości brak roślin i bardzo uwodniona gytia jest unoszona w postaci pagórków przez gaz produkowany w osadach.
Roślinność zanurzona (głównie ramienice) porasta dno do kilku metrów głębokości praktycznie na całej powierzchni fitolitoralu.
dorzecze Brynica - Drwęca - Wisła.
dostępność Jezioro dobrze dostępne. Nad brzeg prowadzi leśna droga biegnąca przy leśniczówce. Pomostów brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak. Dzikie zejście do wody.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to grądy i bory mieszane. Brzegi są pagórkowate, miejscami stromo schodzące do wody. Roślinność szuwarowa słabo rozwinięta. Dominuje trzcina, pałka i jeżogłówka. Nad brzegiem występuje wąski pas olchy.
miejscowość Klonowo.
hobby Wędkarstwo. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Wlecz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica. Użytkownikiem jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie.
miejsca Na południu Rezerwat Jar Brynicy, na wschodzie Rezerwat Klonowo.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro ma regularny kształt. Jego długość wynosi 0,75 km a szerokość 0,63 km. W południowo-zachodniej części jest jeden odpływ, który uchodzi do rzeki Brynicy.
Jest to projektowany rezerwat przyrody.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Kazimierz Bilicki kazimierzbilicki @poczta.onet.pl
6 listopada 2009

W informacji jest podane, że "jezioro dobrze dostępne ". Zastanawiam się czy osoba, która to pisze w ogóle była nad tym jeziorem.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl