Dodano: 7 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 175,9 m n.p.m.
powierzchnia 17,97 ha (Leyding 1959). 13,5 ha (Choiński 1991). 17,4 ha (Dynowski 2009).
głębokość Maks. - 8,6 m (Krajewski i wsp. 2005).
klasa czystości W 1991 roku jezioro zakwalifikowano do II kategorii podatności na degradację, a wodę do II klasy czystości (Krajewski i wsp. 2005).
dorzecze Gawlik - Ełk - Biebrza - Narew - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne od strony północnej. Jest jeden pomost i niewielka trawiasta plaża.
ośrodki Brak.
kąpieliska Dzikie kąpielisko z pomostem.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to grądy i nieużytki oraz zabudowa Waliska. Teren jest pagórkowaty, miejscami brzegi są podmokłe. Bezpośrednio nad wodą występuje pas olchy. Szuwar trzcinowy porasta brzegi wąskim pasem, a miejscami go brak.
miejscowość Walisko.
miejsca Puszcza Borecka, zagroda żubrów.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik ma nieznacznie wydłużony kształt. Jego długość wynosi 0,58 km a szerokość 0,36 km. Na północy dopływa do jeziora mała rzeczka - Gawlik. Jej wypływ znajduje się w południowo-wschodniej części jeziora i niesie wodę do jeziora Łękuk.
Według starej legendy, kiedyś: "Mazurskie wody zamieszkiwał groźny stwór, zwany Topnikiem. Miał włosy z długich wodorostów, ogromne oczy i nieustannie wachlujące, podobne do kaczych łapy. Potrafił zburzyć wody jeziora tak, że białe grzywy rosły jak góry. Swoim ofiarom oplatał ręce i nogi wodorostami, w włosy sklejał gęstym mułem. Nie miał stałego siedliska, przenosił się z miejsca na miejsce, ludzie jednak szybko orientowali się, gdzie obecnie przebywa. W jeziorze, do którego sprowadził się Topnik nie wolno było się kąpać ani pić z niego wody. Śmierć groziła każdemu, kto naruszył spokój jego królestwa, a najokrutniej obchodził się z tymi, którzy wątpili w istnieje Złego.
Jezioro Walisko również odwiedzał ten potwór, odbierając życie zuchwalcom niesłuchającym przestróg starych drwali (Tablica informacyjna nad jeziorem)."
inne Inne nazwy tego jeziora to Wald See (1938), Waliszke (1595) (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl