Dodano: 4 września 2009
Zbiornik znajduje się na Pojezierzu Iławskim, na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, na wysokości 101 m n.p.m.
powierzchnia 80,96 ha (Leyding 1959). 67,5 ha; 68,3 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 12,2 m; śr. - 6 m (Choiński 1991).
klasa czystości Eutroficzny, dobrze zachowany zbiornik, z częstymi zakwitami glonów.
W 2003 roku badania wykazały II klasę czystości wód i II kategorię podatności jeziora na degradację (Krajewski i wsp. 2005).
dno Piaszczyste i piaszczysto-muliste. W płytkich partiach porośnięte roślinnością zanurzoną, głównie rogatkiem, moczarką, wywłócznikiem i rdestnicami. W zatokach, przy brzegach występują nymfeidy - grążel, osoka.
dorzecze Iławka - Drwęca - Wisła.
dostępność Jezioro dobrze dostępne od strony plaży na południowo-wschodnim brzegu. Istnieje kilka pomostów wędkarskich - największy przy plaży.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak. Dzikie, piaszczyste zejście do wody na południowym-wschodzie.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to grądy i bory mieszane. Brzegi łagodnie schodzą do wody. Wokół brzegów w większości wąski pas roślinności szuwarowej, wśród której dominuje trzcina, pałka, oczeret i turzyce.
miejscowość Witoszewo, Rucewo, Bądze.
hobby Wędkarstwo. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Jeziorak na rzece Iławka nr 1.
miejsca Rezerwaty Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.
podsumowanie
dodatkowe informacje Na południu jest jeden odpływ, w postaci okresowego kanału, który uchodzi do jeziora Rucewo Wielkie.
W południowo-zachodniej części jeziora, przy brzegu znajduje się wyspa o powierzchni 1,78 ha i bardzo nieregularnej linii brzegowej. Poniżej większej wyspy, jest o wiele mniejsza, 19 a, podmokła wysepka.
Zbiornik jest długi na 1,5 km i szeroki na ponad 1 km.
inne Inaczej nazywane jest Klostock See (1926), Grosser Klostock See (1595), Klockstock (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl