Dodano: 28 września 2009
Jezior znajduje się na na północ od Rychnowskiej Woli i na północny-wschód od Wyżnic, na wysokości 103,6 m n.p.m.
powierzchnia 1,7 ha (Dynowski 2009).
klasa czystości Eutroficzny, zarastający zbiornik.
dno Muliste. W płytkich partiach występują nymfeidy, głównie grążel.
dorzecze Drwęca - Wisła.
dostępność Nad brzeg dojść można leśną drogą. Dostęp do wody utrudniony ze względu na podmokłe brzegi. Pomostów i kładek wędkarskich brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy grądowe. Brzegi są pagórkowate. Roślinność szuwarowa występuje w postaci słabo wykształconego pasa turzyc.
miejscowość Wyżnice, Rychnowska Wola.
miejsca Zabytki Rychnowa i Ostródy.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest długie na 0,16 km i szerokie na 0,1 km. W północnej części znajduje się odpływ uchodzący do Drwęcy.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl