Dodano: 0 0000
Utworzony 1 stycznia 1989 roku w północnowschodniej części dzielnicy przyrodniczoleśnej Pojezierza Mazurskiego i północnej części Puszczy Augustowskiej.

Powierzchnia parku wynosi 15 114 ha, w tym lasy 9160 ha (61%), a wody 2932 ha (19%). W centralnej części parku występuje zespół 25 jezior, z malowniczym jeziorem Wigry. Przez park przepływa rzeka Czarna Hańcza oraz cztery mniejsze rzeczki. W zbiorowiskach leśnych pierwsze miejsce zajmują sosna i świerk. Drzewa liściaste to: dąb, modrzew, brzoza, olsza i jesion. Zidentyfikowano na tym terenie 16 typów zbiorowisk leśnych, 30 zespołów roślin torfowiskowych, 11 wodnych i 5 łąkowych. Bogata flora parku obejmuje 800 gatunków roślin naczyniowych, 42 gatunki roślin są pod ochroną. O niewielkim skażeniu powietrza w tym rejonie świadczy występowanie 300 gatunków porostów.

Faunę reprezentuje pełna lista zwierząt leśnych - z łosiem jeleniem sarną i wilkiem. Dość licznie występuje bóbr. W wodach parku spotyka się rzadkie już w Polsce ryby, takie jak: sieja, sielawa, stynka i troć jeziorowa.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl