Dodano: 19 maja 2004
oznakowany oszczędnie; Szlak bardzo długi, przeznaczony do turystyki kwalifikowanej, jedyne oficjalne miejsce noclegu na polu biwakowym przy Polu Bitwy Grunwaldzkiej, dla wytrawnych turystów do przejścia w dwa dni

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl