Dodano: 17 maja 2006
Skrzydła. Tło skrzydeł białawe z ciemnym rysunkiem utworzonym przez brunatnawe łuseczki. W ubarwieniu skrzydła przedniego wyróżnia się wyraźnie ciemniejsze od reszty skrzydła pole środkowe. Przepaska zewnętrzna w skrzydle przednim na wysokości żyłek m2 i m3 silnie załamana. Brzeg boczny skrzydła przedniego na wysokości żyłki m1 jest wycięty. W brzegu bocznym skrzydła tylnego wycięcie występuje pomiędzy żyłkami r a m3.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w kształcie czułek, które u sama są delikatnie pierzaste a u samicy nitkowate.
Gąsienica brunatna z jaśniejszymi plamami po bokach i na grzbiecie. Na 11 segmencie odwłoka posiada brodawkę.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: Geometroidea
Rodzina: miernikowcowate (Geometridae)
Podrodzina: (Ennominae)
Rodzaj: cefis (Cepphis)
Gatunek: cefis borówczak (Cepphis advenaria)
wygląd Skrzydła. Tło skrzydeł białawe z ciemnym rysunkiem utworzonym przez brunatnawe łuseczki. W ubarwieniu skrzydła przedniego wyróżnia się wyraźnie ciemniejsze od reszty skrzydła pole środkowe. Przepaska zewnętrzna w skrzydle przednim na wysokości żyłek m2 i m3 silnie załamana. Brzeg boczny skrzydła przedniego na wysokości żyłki m1 jest wycięty. W brzegu bocznym skrzydła tylnego wycięcie występuje pomiędzy żyłkami r a m3.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w kształcie czułek, które u sama są delikatnie pierzaste a u samicy nitkowate.
Gąsienica brunatna z jaśniejszymi plamami po bokach i na grzbiecie. Na 11 segmencie odwłoka posiada brodawkę.
występowanie Gatunek występuje w całej Polsce i jest motylem często spotykanym. Preferuje lasy z dużym udziałem w runie borówki czarnej.
pokarm Gąsienice żerują głównie na borówce czarnej (Vaccinium myrtillus).
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl