Dodano: 4 czerwca 2004
Pachnica jest masywnie zbudowanym chrząszczem o długości ciała 2,3 - 3,9 cm. Rozmiary te stawiają ja wśród największych chrząszczy w środkowoeuropejskiej faunie W ubarwieniu chrząszcza dominują odcienie brązu. Pokrywy są ciemnobrązowe z połyskiem. Powierzchnia pokryw nie jest całkowicie gładka, lecz przypomina skórę. Dymorfizm płciowy jest niewyraźny. Samce posiadają wypukłości po bokach przedplecza z zagłębieniem pomiędzy nimi. U samic w tym samym miejscu istnieją płaskie, podłużne zagłębienia. Samice mają ponadto zagłębienia przed oczami na wierzchu głowy.
systematyka Coloeoptera, Scarabaeidae, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
wygląd Pachnica jest masywnie zbudowanym chrząszczem o długości ciała 2,3 - 3,9 cm. Rozmiary te stawiają ja wśród największych chrząszczy w środkowoeuropejskiej faunie W ubarwieniu chrząszcza dominują odcienie brązu. Pokrywy są ciemnobrązowe z połyskiem. Powierzchnia pokryw nie jest całkowicie gładka, lecz przypomina skórę. Dymorfizm płciowy jest niewyraźny. Samce posiadają wypukłości po bokach przedplecza z zagłębieniem pomiędzy nimi. U samic w tym samym miejscu istnieją płaskie, podłużne zagłębienia. Samice mają ponadto zagłębienia przed oczami na wierzchu głowy.
ubarwienie Odcienie brązu.
występowanie Areał pachnicy w Europie obejmuje obszar od Hiszpanii po zachodnią część Rosji i od Włoch po południową Skandynawię, jednak wszędzie należy on do rzadkich i ściśle chronionych. Pachnica jest chroniona w krajach Unii Europejskiej w ramach Konwencji Berneńskiej (ochrona ścisła) i Dyrektywy Habitatowej jako gatunek wymagający tworzenia obszarów ochronnych. Mimo, iż w Polsce gatunek wykazywany był z większości terytorium, to wśród danych na temat jego występowania dominują wymagające ponownej weryfikacji informacje sprzed ponad 100 lat. Obecnie największa żyjąca Polska populacja pachnicy odnaleziona została na terenie Pojezierza Iławskiego.
tryb życia Larwy zasiedlają dziuple starych drzew, postacie dorosłe również silnie przywiązane do dziupli, rzadko obserwowane poza dziuplastymi drzewami.
pokarm Larwy żywią się próchniejącym drewnem (drewnem w dziuplach częściowo rozłożonym przez pewne gatunki grzybów); dorosłe obserwowano na opadłych owocach i soku wyciekającym ze zranionych drzew.
rozmnażanie Cykl rozwojowy trwa 4 lata.
ochrona Konwencja Berneńska, Dyrektywa Habitatowa, gatunek prawnie chroniony w Polsce od roku 1995; priorytetowy gatunek przy wyznaczaniu obszarów sieci „Natura 2000”.
wędrówki Gatunek osiadły, silnie przywiązany do dziupli w których nastąpił rozwój. Ograniczony potencjał dyspersyjny uniemożliwia kolonizację silnie izolowanych drzew i przyczynia się do rzadkości gatunku.
rozwój Cykl rozwojowy trwa 4 lata, postacie dorosłe spotykane głównie od czerwca do sierpnia.
uwagi Cechy taksonomiczne
Pachnica jest trudna do pomylenia z jakimkolwiek gatunkiem chrząszcza żyjącym w Polsce (czy w ogóle w środkowej Europie). Cecha charakterystyczną pachnicy, do której nawiązuje już sama nazwa chrząszcza, jest charakterystyczny zapach, porównywany do woni piżma bądź wyprawionej skóry. Zapach ten jest feromonem wydzielanym przez samce w celu przyciągnięcia samic.

W dziuplach drzew, w których spotykamy pachnicę, natknąć możemy się czasem także na larwy kilku gatunków o podobnej sylwetce, zwłaszcza 2 gatunki zacników Gnorimus, oraz wepę, Liocola lugubris. Pachnica jako gatunek łatwy do odnalezienia i rozpoznania może stać się wskaźnikiem miejsc szczególnie ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej związanej z martwymi i umierającymi drzewami, a zarazem pełnić rolę organizmu parasolowego.

Uwagi
Najnowsze informacje na temat występowania pachnicy w Polsce i problemów jej ochrony znaleźć można w pracy:
OLEKSA, A., SZWAŁKO, P. & GAWROŃSKI R., 2003. Pachnica Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce – występowanie, zagrożenia i ochrona. Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, Poznań, 7: 101-123.
[The Hermit beetle Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Poland – occurrence, threats and protection. In Polish, Engl. summary].
Na stonie http://www.salamandra.org.pl ukazał się abstrakt wymienianej pracy.

Koordynacji prac nad poznaniem ekologii pachnicy w Europie i problemom ochrony gatunku poświęcona jest strona www.eremit.net

Kontakt:
Dr Andrzej Oleksa
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademia Bydgoska Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
olek@ab-byd.edu.pl

Robert Gawroński
Małdyty
moschata@poczta.onet.pl
piśmiennictwo

Komentarze

Justyna justynk@vp.pl
24 listopada 2007

Kurcze! Jestem na tej stronie i nadal nie moge sie dowiedzec tego co chce!!! Czy mozecie coś z tym zrobic?! Chce die dowiedzieć jakie ptaki zamieszkuja te tereny a nie jak wyglądają!!

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl