Dodano: 0 0000
Skrzydła przednie maja kształt mniej więcej trójkątny. Skrzydła tylne z krótkim ogonkiem, po bokach lekko ząbkowane.
Brak dymorfizmu płciowego. Tło skrzydła żółte. Nasadowa część przedniego skrzydła czarna. Brzeg zewnętrzny przedniego skrzydła z czarną przepaską, brzeg zewnętrzny dolnego skrzydła z przepaska z ciemnoniebieskich łusek. Na wierzchołku dolnego skrzydła, w okolicy ogonka znajduje się czerwona plamka ograniczona od góry niebieskim i czarnym obrzeżeniem. Ponadto na skrzydłach znajduje sie mniej lub więcej wyraźny czarny rysunek, na który składaja się przyprószone na czarno żyłki skrzydeł.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: paziokształtne (Papilonoidea)
Rodzina: paziowate (Papilionidae)
Podrodzina: pazie (Papilioninae)
Rodzaj: paź (Papilio)
wygląd Skrzydła przednie maja kształt mniej więcej trójkątny. Skrzydła tylne z krótkim ogonkiem, po bokach lekko ząbkowane.
Brak dymorfizmu płciowego. Tło skrzydła żółte. Nasadowa część przedniego skrzydła czarna. Brzeg zewnętrzny przedniego skrzydła z czarną przepaską, brzeg zewnętrzny dolnego skrzydła z przepaska z ciemnoniebieskich łusek. Na wierzchołku dolnego skrzydła, w okolicy ogonka znajduje się czerwona plamka ograniczona od góry niebieskim i czarnym obrzeżeniem. Ponadto na skrzydłach znajduje sie mniej lub więcej wyraźny czarny rysunek, na który składaja się przyprószone na czarno żyłki skrzydeł.
występowanie Występuje w całej Polsce z wyjątkiem wysokich partii Tatr.
tryb życia Motyle chętnie przylatują spijać nektar z kwiatów roślin motylkowych i baldaszkowych. Najczęściej można je spotkać na nasłonecznionych wzgórzach, łąkach, przytorzach, jasnych polanach śródleśnych.
pokarm Gąsienice odżywiaja się roślinami z rodziny baldaszkowatych (Umbelifferae). często można je znaleźć w ogródkach działkowych na marchwii lub koprze. W środowisku naturalnym najczęściej znajduje je się na marchwii zwyczajnej (Daucus carota ) oraz na biedrzeńcu mniejszym (Pimpinella saxifraga).
ochrona Gatunek był objęty ochroną całkowitą do roku 2001.
Gatunek umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt z kategorią: gatunek niższego ryzyka - najmniejszej troski (LC).
rozwój Jest to gatunek dający dwa pokolenia w ciągu roku. Na wiosnę z poczwarki wylęgają się dorosłe motyle, które składaja jaja bezpośrednio na roślinie żywicielskiej. Po kilku dniach wylęgają sie malutkie czarne gąsieniczki, które bardzo energicznie żerują i rosną liniejąc kilka razy w ciągu życia. Z każdym linieniem zmienia się im barwa, zaczynają się pojawiać zielone poprzeczne paski, tak że po kilku linieniach gdy gąsienica osiągnie już maksymalną wielkość jest ona w zielone i czarne pasy. Ponadto na czarnych pierścieniach znajdują się pomarańczowe lub czerwone plamki. Gąsienica gdy juz osiągnie maksymalny wzrost przestaje żerować i udaje się na przepoczwarczenie. Najczęściej następuje ono na roślinie żywicielskiej lub blisko niej. Cały okres trwania stadium gąsienicy trwa około 4 - 5 tygodni, a poczwarki około 10 dni. Z poczwarki na początku lipca wychodzi nowe pokolenie motyli, które znowu składa jaja i cykl sie powtarza, tylko żerowanie gąsienicy trwa o wiele dłużej co jest spowodowane krótszym dniem. Pod koniec lata lub wczesną jesienią gdy gąsienice osiągną już maksymalny wzrost następuje przepoczwarzenie. Stadium poczwarki drugiego pokolenia jest już o wiele dłuższe ponieważ trwa ono około 6 miesięcy i nowe motyle pojawiają się dopiero wiosną przyszłego roku. Poczwarka typu "przepasana nicią"
uwagi Występuje zmienność sezonowa. Motyle pokolenia wiosennego są mniejsze i mają tło skrzydeł jasnożółte, natomiast motyle pokolenia letniego są większe i mają tło skrzydeł ciemnożółte.
Gąsienica w trakcie zaniepokojenia wysuwa z pierścienia położonego przy głowie jasnoczerwone wypustki, które wydzielają ostry ale przyjemny zapach. Wypustki te służą do odstraszania wrogów, zwłaszcza, że w czasie ich wysuwania gąsienica przybiera odstraszającą pozę, podciągając głowę pod spód ciała.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl