Dodano: 0 0000
występowanie Wilgotne bory i lasy liściaste z rozwiniętym podszyciem, sady, ogrody, parki. W Polsce liczna na południu i wschodzie, zimuje sporadycznie. Europa zachodnia i północna, Kaukaz, Azja Mniejsza, Bliski Wschód.
Ptak wędrowny, chociaż osobniki z południa osiadłe.
tryb życia Gniazda buduje w gęstym poszyciu, dobrze osłonie i masywne. Konstrukcja zewnętrzna to gałązki świerkowe, a wewnętrzna - mech, sierść sarny, co daje kolor czerwony. Średnica - 12 cm, głębokość - 4,5 cm.
jaja Składa 4 - 5 jaj, koloru niebieskiego.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl