Dodano: 0 0000
Wierzch skrzydeł Skrzydła obu par posiadają tło białawe lub biało-żółte. Na nich znajdują się czarne plamy tworzące wzór podobny do szachownicy. Ponadto na białym tle często występuje przyprószone na czarno żyłkowanie.
Spód skrzydeł Tło skrzydeł podobnej barwy jak tło wierzchu skrzydeł. Na oby skrzydłach znajdują się nieregularne plamki przyprószone u samców na popielatozielono a u samic na popielatożółto. Ponadto na skrzydle przednim znajduje się jedna czarna okrągła plamka a na skrzydle tylnym znajduje się 5 – 6 okrągłych czarnych plamek w jasnej szerokiej obwódce. Linia krawędziowa obu skrzydeł także na czarno przyprószona.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: paziokształtne (Papilionoidea)
Rodzina: oczennicowate (Satyridae)
Podrodzina: polowce (Melanarginae)
Rodzaj: polowiec (Melanargia)
wygląd Wierzch skrzydeł Skrzydła obu par posiadają tło białawe lub biało-żółte. Na nich znajdują się czarne plamy tworzące wzór podobny do szachownicy. Ponadto na białym tle często występuje przyprószone na czarno żyłkowanie.
Spód skrzydeł Tło skrzydeł podobnej barwy jak tło wierzchu skrzydeł. Na oby skrzydłach znajdują się nieregularne plamki przyprószone u samców na popielatozielono a u samic na popielatożółto. Ponadto na skrzydle przednim znajduje się jedna czarna okrągła plamka a na skrzydle tylnym znajduje się 5 – 6 okrągłych czarnych plamek w jasnej szerokiej obwódce. Linia krawędziowa obu skrzydeł także na czarno przyprószona.
występowanie Gatunek w Polsce występuje na niżu i przedgórzu. Brak jest tylko tego motyla w górach i Polsce północno-wschodniej – najdalej na północny-wschód motyl ten jest notowany na Pojezierzu Iławskim. Najliczniejsze populacje znajdują się na zachodzie kraju i Pomorzu. Dorosłe motyle są spotykane na łąkach, polanach i śródleśnych drogach.
tryb życia Motyle dorosłe latają w dzień przy ciepłej pogodzie odwiedzając różnorodne kwiaty, zwłaszcza z grupy roślin złożonych takich jak ostrożenie, driakwie, świerzbnice.
pokarm Gąsienice odżywiają się liśćmi traw, głównie z rodzajów Poa sp., Dactylis sp., Phelum sp..
rozwój Wiosną młode gąsienice budzą się z letargu zimowego. Całą zimę spędziły leżąc na ziemi lub w ściółce. Ponieważ odżywiają się traw wobec tego nie maja problemów ze znalezieniem pokarmu. Są barwy zielonej. Głowa larw jest barwy brunatnoczerwonej a całe ciało jest pokryte krótkim, odstającym owłosieniem. Gąsienice żerują nocą do połowy czerwca a następnie udają się na przepoczwarczenie, które następuje na ziemi. Poczwarka gruba, brunatna, nieprzytwierdzona do podłoża. Po około 10 dniach – na początku lipca wylegają się dorosłe motyle. Samica składa jaja siedząc na wierzchołku źdźbła trawy a jaja spadają na ziemię. Po kilkunastu dniach z jaj wylęgają się młode gąsieniczki, które zimują od razu lub pobierają pokarm i zapadają w sen zimowy po pierwszym linieniu.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl