Jeden pierwszych, prawdziwie polskich atlasów do motyli. Zawiera opisy i doskonałe rysunki motyli nocnych i kilku motyli dziennych. W opisach znajdziemy bardzo wiele cennych informacji o wyglądzie, biologii i roślinach żywicielskich gąsienic. Warte podkreślenia jest, że autor sam malował wszystkie motyle, larwy i poczwarki z żywych okazów z natury.
Wróć do listy piśmiennictwa

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl