Grzyby - artykuły

Dodano: 9 maja 2007

Baziówka szyszkowata Rutstroemia bulgarioides (Rabenh.) P. Karst. - prószyczka szyszkowa Białak bladoniebieskawy Tyromyces subcaesius A. David - drobnoporek modrobiały Białoporek brzozowy Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - huba brzozowa - porek brzozowy - żagiew brzozowa Berłóweczka czeska Tulostoma kotlabae Pouzar - pałeczka Kotlaby Berłóweczka frędzelkowana Tulostoma fimbriatum Fr.

- pałeczka frędzelkowata
- pałeczka frędzelkowana

Blaszkowiec drobnozarodnikowy Lenzites betulina (L.) Fr.

- blaszkowiec brzozowy
- bedłka brzozowa
- siatkowiec brzozowy
- siatkowiec wiotki
- siatkowiec pstry
- skórzak brzozowy
- skórzak różnobarwny.

Błyskoporek cynamonowy Inonotus rheades (Pers.) Bondartsev & Singer

- hubczak lisi
- włóknouszek cynamonowy

Błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus (Pers.) Pilát

- błyskoporek ukośny
- czaga
- czarna huba
- czyr brzozowy
- huba brzozowa
- huba skośnorurkowa
- huba ukośna
- włóknouszek ukośny

Boczniak białożółty Pleurotus dryinus ((Pers.) P. Kumm

- bedłka drewna
- boczniak dębowy
- boczniak korowaty

Boczniak łyżkowaty Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.

- boczniak płucny

Boczniak ostrygowaty Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quél.

- bedłka ostrogowata
- bocznotrzoniec ostrygokształtny
- przyuszek ostrygowaty

Boczniaczek pomarańczowożółty Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer

- bedłka gnieździsta - bedłka gnieźna - boczniak gnieździsty

Boczniak rowkowanotrzonowy Pleurotus cornucopiae Paulet) Rolland

- boczniak lejkowaty
- boczniak rowkowany

Boczniak topolowy Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc.

- boczniak osłonowy
- boczniak czapeczkowaty

Bocznianka niebieskoszara Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.) Singer

- przyuszek ciemnobłękitny

Bokówka biała Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer

- bedłka rozesłana
- bedłka wydłużona
- boczniak rozesłany

Borowik brunatny Boletus badius (Fr.) Fr.

- czarnulka
- francuski
- grzyb kasztanowaty
- grzyb płowy
- podgrzybek brunatny
- podgrzybnik
- półgrzybek
- siniak
- zajączak
- zimowy

Borowik ceglastopory Boletus luridiformis var. luridiformis Rostk.

- czerwononóżka
- grzyb wilczy
- pociec

Borowik ponury Boletus luridus var. luridus Schaeff. - czarci
- dębiak
- gniewos
- gorzkul
- grzyb diabelski
- grzyb ponury
- grzyb świniak
- krasik
- poddębniak
- pociec
- pociech
- podciep
- pociak
- podciecz
- podsiecz
- ponury
- potecz śniak
- siniak
- siniuch
- świniak wilczy

Borowik szlachetny Boletus edulis (Fr.) - biały
- borowy
- borowik
- borowik prawdziwy
- dębowy
- grabak
- grzyb biały
- grzyb jadalny
- grzyb prawdziwy
- grzyb sprawiedliwy
- huba borowik
- prawy
- prawak
- prawik
- prawdzik
- prawdziwek
- prawdziwik
- prawus

Borowik usiatkowany Boletus reticulatus Schaeff.

- borowik prawdziwy podgatunek siateczkowaty
- borowik szlachetny odmiana usiatkowana

Borowik zajęczy (Podgrzybek zajączek) Boletus subtomentosus L.

- grzyb
- grzyb cynamonowobrunatny
- grzyb zajęczy
- huba rzeszotnik
- mchownik zielony
- podgrzybek
- podgrzybek zajączek
- zajączek
- zajęczy grzyb
- zajęczy grzybek
- zajęcze wargi

Borowik żeberkowaty (Podgrzybek żeberkowaty) Boletus ferrugineus Schaeff.

- grzyb kasztanowaty
- podgrzybek zajączek odm. grubosiatkowana
- podgrzybek żeberkowany

Bruzdniczek największy Clitopilus prunulus (Scop.) Fr.

- bedłka podsadka
- majówka
- posadka
- rumieniak podsadka
- sodówka
- sodówka podsadka

Buławka rurkowata Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen

- buławnik rurkowaty
- buławniczka rurkowata
- goździeniec okazały
- goździeniec rurkowaty

Buławka sitowata Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier

- buławniczka nitkowata
- buławniczka sitowata
- buławka nitkowata
- macnik nitkowaty
- macnik sitowiowy

Ciżmówka miękka Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude

- bedłka miękka
- skórzak miękki
- skórzak nieckowaty
- obutek miękki.

Ciżmówka zmienna Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.

- bedłka śnieżysta

Chropiatka pędzelkowata Thelephora penicillata (Pers.) Fr.

- chropiatka piórowata
- pleśniak pędzelkowaty

Chropiatka cuchnąca Thelephora palmata (Scop.) Fr.

- chropiatka palmiasta
- pleśniak gałęzisty

Chropiatka lejkowata Thelephora caryophyllea

(Schaeff.) Pers. - chropiatka goździkowata - pleśniak goździkowy Chropiatka pospolita Thelephora terrestris Ehrh. - chropiatka przyziemna - otocznia strzępiasta - pleśniak strzępiasty - pleśniak ziemny - pędzlak ziemny Chrząstkoskórnik purpurowy Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar - pleśniak purpurowy - skórnik purpurowy - skórniak purpurowy - ziarnoskórnik purpurowy Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lambotte - kustrzebka szkarłatna Czasznica workowata Handkea excipuliformis (Scop.) Pers. - purchawka fiolowata - czasza workowata - kurzawka - prochówka - purchadka - purchawica - purchówka - puchawka Czernidłaczek kanciastozarodnikowy Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - czernidłak kanciastozarodnikowy Czernidłaczek pniowyCoprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - czernidłak pniowy Czernidłak błyszczący Coprinus micaceus (Bull.) Fr. - czernidlak - bedłka atramentowa - smolarz - sadzak - mierzwiak Czernidłak fałdowany Coprinus plicatilis (Curtis) Fr. 1838 - bełdka fałdowana - czernidłak ozdobny Czernidłak gromadny Coprinus disseminatus (Pers.) Gray - bedłka rozsiana - kołpaczek dziuplowy - kołpaczek rozsiany Czernidłak kołpakowaty Coprinus comatus (Fr.)S. F. Gray - czarny kołpak - kapelusznik - czernidlak - psia bedłka - psia betka - psi grzyb - mierzwiak - czarniak - czarnulka - gnojówka - gnojak - gnojnik Czernidłak pospolity Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. - bedłka atramentowa - bedłka czernidło - bedłka psia - czernidlak - czernidłak odroślowy - mierzwiak - psia betka Czernidłowiec bladożółtawy Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius & E. Larss. 2008 _ kruchaweczka dzwonkowata Czubajeczka rzodkiewkowata Lepiota erminea (Fr.) Gillet - bedłka gronostajowa - czubajeczka biała - stroszka gronostajowa Czubajka białotrzonowa Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser - czubajka bezskórkowa - czubajka otarta - czubajka wyłuszczona - sowa Czubajka kania Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing. - kania - sowa - parasolnik - czubajka wyniosła - stroszka strzelista - deszczochron - parasolowiec - bedłka parasolowata - drop - czubaj - czubak - gularka - gapa - czubajka wzniosła Czyreń gąbczasty Phellinus contiguus (Pers.) Pat. - huba przylegajaca - porak zwarty Czyreń ogniowy Phellinus igniarius (L.) Quél. - czyr ogniowy - huba nieprawdziwa twarda - huba ogniowa - huba twarda - huba wierzbowa - żagiew ogniowa - żagiew płomienna Czyreń rdzawy Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat. - korkowiec rdzawy Czyreń sosnowy Phellinus pini (Brot.) Bondartsev & Singer - wrośniak sosnowy - huba sosnowa Czyreń śliwowy Phellinus pomaceus (Pers.) Maire - huba płowa Drewniak brunatny Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. - nadrzewnica brunatna Drewniczka drobnopora Schizopora flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden - drewniczek czyreniowy - drewniczek drobnopory - strzępkoząb żółtopory Drobnokulkowiec dębu Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl. - mączniak dębowy - mączniak prawdziwy dębu Drobnołuszczak czarnożyłkowy Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. - łuskowiec cienisty - rumienia cienisty Drobnołuszczak jeleni Pluteus cervinus P. Kumm. - bedłka jelenia - daszak jeleni - łuskowiec jeleni - rumieniak jeleni Drobnołuszczak gruczołowaty Pluteus plautus (Weinm.) Gillet - łuskowiec gruczołowaty - łuskowiec poetycki Drobnołuszczak zielonawoszary Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. - łuskowiec wierzbowy Drobnołuszczak trocinowy (Pluteus petasatus (Fr.) Gillet - łuskowiec trocinowy Drobnołuszczak żółtawy Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - bedłka jaskrawa - łuskowiec żółty - łuskowiec jaskrawy - łuskowiec żółtawy - rumieniak ognisty - rumieniak jaskrawy Drobnoporek gorzki Postia stiptica (Pers.) Jülich - białak gorzki - huba biała - huba ściągająca - żagiew żółtawa Drobnoporek popielaty Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - białak mleczny - białak popielaty Dzieżka pomarańczowa Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel - kustrzebka pomarańczowa Dzwonkówka kosmatotrzonowa Entoloma hirtipes (Schumach.) M.M. Moser - wieruszka krucha Dzwonkówka ochrowa Entoloma cetratum (Fr.) M.M. Moser - wieruszka bursztynowa Dzwonkówka szara Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. - wieruszka pogięta Dzwonkówka tarczowata Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. - wieruszka tarczowata Dzwonkówka trująca Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. - wieruszka zatokowata Dzwonkówka wiosenna Entoloma vernum S. Lundell - wieruszka wiosenna Galaretek kolczasty Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. - kolczak galaretowaty - galaretówka kolczasta - szczękacz galaretowaty Gąska biaława Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. - bedłka biała - gąska swawolna Gąska kroplistobrzegowa Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél. - gąska rosista Gąska siarkowa Tricholoma sulphureum var. sulphureum (Bull.) P. Kumm. - bedłka siarkowa Gąska wielka Tricholoma colossus (Fr.) Quél. - gąska olbrzymia Gąsówka dwubarwna Lepista personata (Fr.) Cooke - bedłka zdradliwa - gąska zdradliwa Gąsówka fioletowawa Lepista nuda (Bull.) Cooke - bedłka naga - bedłaka fioletowa - członka naga - członka psia - gąska naga - gąsówka naga - gąska fioletowa - bedłka fioletowa - rycerzyk fioletowy - gąska psia lub dzika - różanka naga - słonka Gąsówka mglista Lepista nebularis ( Fr.) Harmaja - bedłka mglista - głąbik mgławy Gąsówka rudawa Lepista inversa (Scop.) Pat. - gąsówka podwinięta - lejkówka podwinięta Gęśnica wiosenna Calocybe gambosa (Fr.) Donk - bedłka syrojeszka żółta - bedłka podkowiasta - bedłka biaława - gąska majowa - gąska majówka - gąska wiosenna - majówka - majówka wiosenna Gmatwek dębowy Daedalea quercina (L.) Pers. - blaszkowiec dębowy - gmatwak dębowy - huba dębowa - siatkowiec dębowy Gmatwica chropowata Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - gmatkowiec drzewiasty - gmatwek czerwony odmiana zwodnicza - gmatwek chropowaty - siatkowiec czerwony - siatkowiec drzewiasty - wrośniak czerwony Gnilica cienka Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - gnilica sucha Gnilica mózgowata Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. - stęchlinek mózgowaty - powłocznik mózgowaty - piwniczny grzyb domowy Gnojaka żółtawa Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr. - gnojanka chwiejna - gnojanka krucha Gołąbek białoczarny Russula albonigra (Krombh.) Fr. - gołąbek czarny Gołąbek białozielonawy Russula aeruginea Fr. - gołąbek grynszpanowy Gołąbek czerwonofioletowy Russula sardonia Fr. - gołąbek przydrożny Gołąbek kruchy Russula fragilis var. fragilis Fr. - mglejarka - serojeszka krucha Gołąbek śmierdzący Russula foetens (Pers.) Pers. - serojeszka śmierdząca Gołąbek wyborny Russula vesca Fr. - gołąbek jadalny - serowiatka - surojadka - surowiatka - syrojeżka Goryczak żółciowy Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. - goryczak - grzyb gorzki - podgrzybek gorzki - zajączek gorzki - borowik żółciowy - grzyb cierpki - grzyb żółciowy - gorzki zajączek - gorzki podgrzybek - gorzki zajęczek - gorzkniak - gorzkówka - mięsogłów żółciowy - zajączek żółciowy - grzyb zajączek Goździeńczyk grzebieniasty Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. - goździanka koralowa - goździeniec grzebieniasty - goździeniec koralowy - kozia broda koralowa - płaskosz kolczysty Goździeńczyk popielaty Clavulina cinerea f. cinerea (Bull.) J. Schröt. - goździeniec popielaty Grzybogwiazd skórzasty Mycenastrum corium (Guers.) Desv. - purchawka korkowa Grzybówka alkaliczna Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel - grzybówka potażowa Grzybówka bruzdowanotrzonowa Mycena polygramma (Bull.) Gray - grzybokarlik bruzdowany - grzybówka bruzdkowana Grzybówka fioletowawa Mycena pura (Pers.) P. Kumm. - bedłka liliowa - grzybówka czysta Grzybówka mleczajowa Mycena galopus var. galopus (Pers.) Quél. - bedłaka mleczajowa Grzybówka nitkowatotrzonowa Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. - grzybówka nitkowata Grzybówka różowa Mycena rosea (Schumach.) Gramberg - grzybówka czysta forma różowa Gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum Fr. - geaster frędzelkowany - gwiazda ziemna - gwiazdosz frędzelkowaty. Gwiazdosz karzełkowaty Geastrum schmidelii Vittad. - geaster karzełkowaty - gwiazdosz Schmidela Gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum DC. ex Pers. - gwiazdosz koroniasty - promiennik uwieńczony Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum DC. - geaster Bryanta - geaster prążkowany - gwiazdosz Bryanta - promieniak prążkowany Gwiazdosz rudawy Geastrum rufescens Pers. - promiennik brunatnawy - promieniak rudawy Hubiak pospolity Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx - hubka - czapa - kopyto - huba żagiew - huba bukowa - huba prawdziwa - huba pospolita - żagiew pospolita - czyr hubkowy Jamczatka wielkopora Datronia mollis (Sommerf.) Donk - jamczatka gmatwopora - jamczatka miękka Kisielnica karmelowata Exidia saccharina Fr. - kisielec karmelkowaty - kisielec karmelowy - wypotek karmelkowaty Kisielnica kędzierzawa Exidia glandulosa (Bull.) Fr. - kisielec brodawkowany - kisielec kędzierzawy - kisielec przypłaszczony - wypotek gruczołkowaty - wypotek gruczołkowy Kisielnica trzoneczkowa Exidia truncata Fr. - kisielec trzoneczkowi - wypotek przecięty Klejek czerwonawy Chroogomphus rutilus var. rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. - bedłka lepak - czop jemiołak - klejek lepki - klejówka mała - klejówka lepka Klejówka świerkowa Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. - czop - klejak - klejówka kleista - klejówka śluzowata - ślimak - ślimaczek - tłuszcz - tłuściocha Kolczak obłączasty Hydnum repandum L. - kolczak blaszkowaty - kolczak obłączysty - kolczakowiec obłączysty - sarna zaroślowa - sarna - skrzypiel Kołpaczek ostrowierzchołkowy Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. - kołpaczek stożkowaty - kołpaczek Rickena Koralówka czerwonowierzchołkowata Ramaria botrytis (Pers.) Ricken - gałęziak groniasty - goździanka groniasta - goździeniec groniasty - goździec groniasty - kozia broda kalafiorowa - koralówka groniasta - płaskosz groniasty Koralówka sztywna Ramaria stricta (Pers.) Quél. - gałęziak zbity - goździeńczyk sztywny - goździeniec wyprężony - goździeniec prosty Koralówka zwiędła Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot - gałęziak wysmukły Koronówka rozgałęziona Clavicorona pyxidata (Pers.) Donk - goździeniec kieliszkowaty - goździeniec kubkowaty - świecznika rozgałęziona - świecznik rozgałęziony Korzeniowiec sosnowy Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. - huba gładka - huba korzeniowa - huba wieloletnia - korzenica wieloletnia - korzeniowiec wieloletni - wrośniak korzeniowy - żagiew korzeniowa - żagiew wieloletnia Koźlarz babka Leccinum scabrum var. scabrum (Bull.) Gray - babka - borowik kozak - brzezak - brzeźniak
- brzeźak - brzozak - brzozowik - czarny koźlarz - czeszczewik - grzyb brzozowy - grzyb chropawy - grzyb koźlarz - grzyb szorstkotrzonowy - huba podbrzeźniak - kozak - koźlak - koźlarz - kozaczek
- kozar - koziar - koźlar - koźlarek - kozak właściwy - podbrzeźniak - podgrzybek - stojaczek - stojak - żydek Koźlarz czarnobrązowy Leccinum melaneum (Smotl.) Pilát & Dermek - koźlarz babka forma czarna - koźlarz babka forma różowiejąca - koźlarz czarny Koźlarz bruzdkowany Leccinum crocipodium (Letell.) Watling - borowik bruzdkowany - kozak czerniejący Koźlarz czerwony Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray - borowik czerwony - brzeziczek - czerwony koźlarz - czerwony łebiec - czerwony świniak - czerwonogłówka - dubiel - dźwikrąg - grzyb czerwony - kozak czerwony - krawiec - kraśniak - osak - osowiak - osiczak - osiniak - panek - podosiniak - podosinnik - podosowik - trzepietak Koźlarz pomarańczowożółty Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell - kozak - kozak czerwony - kraśniak Krowiak olszowy Paxillus rubicundulus P.D. Orton - krowiak włóknisty Krowiak podwinięty Paxillus involutus(Batsch) Fr. - bydlęca gęba - gwoździak podwinięty - krowia gęba - krowia warga - krówka, krowiak - pieczeń - podolszówka - olszówka - olchówka - świnka pospolita - tłuszcz Kruchaweczka wąskoblaszkowa Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire - bedłka szarobrunatna - kruchaweczka brunatnoszara - łączak szarobrunatny Kruchaweczka zaroślowa Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - maślanka de Candolle’a Kubek ołowiowoszary Cyathus olla (Batsch) Pers. - czarkówka ogrodowa - kubek ogrodowy Kubek prążkowany Cyathus striatus (Huds.) Hoffm. 1801 Cyathus striatus Willd. - czarkówka porysowana - kubecznik porysowany - pucharek prążkowany Kurzawka drobniutka Bovista pusilla (Batsch) Pers. - purchawka wrzosowiskowa Kurzawka ołowiana Bovista plumbea Pers. - kurzawka ogoniasta - kurzawka otulona - purchawka ołowiana Lakownica żółtawa Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. - huba lakierowana - lakownica lśniąca - lśniak połyskliwy - wrośniak lśniący - żagiew lśniąca Lakówka ametystowa Laccaria amethystina Cooke - bedłka fioletowa* Lakówka okazała Laccaria proxima (Boud.) Pat. - lakówka wyniosła Lakówka pospolita Laccaria laccata (Scop.) Fr. - bedłka fioletowa** - bedłka mączysta - lejkówka fioletowa - serojeszkówka fioletowa - serojeszkówka fiołkowa Lejkówka buławotrzonowa Clitocybe clavipes (Pers.) P. Kumm. - bedłka buławotrzonowa - bełdka buławiasta - głąbik pałkonogi - lejkorodek grubotrzonowy - lejkówka pałkonoga Lejkówka dwubarwna Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. - bedłka dwubarwna Lejkówka dusząca Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. - lejkówka pachnąca Lejkówka liściowa Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. - bedłka liściowa - bedłka naliściowa - bedłka świerkowa - lejkorodek pachnący Lejkówka rzodkiewkowata Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - lejkówka pucharowata - lejkówka zjełczała Lejkówka strumykowa Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. - głąbik oddzielony - lejkówka jadowita - lejkówka oddzielona Lejkówka szarawa Clitocybe nebularis (Batsch) Quél. - bedłka dymowa - bedłka mgława - bedłka mglista - gąsówka mglista - głąbik mgławy - lejkówka mglista Lejkówka zielonawa Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - bedłka wonna - hanyżka - lejkorodek wonny - lejkówka wonna Lejkówka żółtobrązowa Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. - bedłka lejkowata - bedłka pępiastokielichowa - głąbik lejkowaty - lejek - lejkówka lejkowata Lisówka pomarańczowa Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - fałszywa kurka - kurka jadowita - lejkówka pomarańczowa - pieprznik pomarańczowy Łuskwiak dwubarwny Pholiota spumosa (Fr.) Singer - łuskwiak gąbczasty - płomienica gąbczasta Łuskwiak nastroszony Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm. - łuszczak nastroszony Łuskwiak śluzowaty Pholiota lenta (Pers.) Singer - łuskwiak giętki - płomienica jasnogliniasta Łuskwiak zmienny Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. - bedłka zmienna - łuszczak - łuszczak zmienny - opieńka zmienna Łuskwiak złotawy Pholiota aurivella (Batsch) Fr. - łuszczak złotawy - łuskwiak złotorunny Łzawniczka kustrzebkowata Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid - misecznica kustrzebkowata Łycznik białawy Panellus mitis (Pers.) Singer - bedłka łagodna - boczniak łagodny - łycznik łagodny Łycznik ochrowy Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. - bedłka ściągająca - bocznotrzonowiec skupiony - łyczak ściągający - łycznik trzonkowy Łycznik późny Panellus serotinus (Schrad.) Kühner - bedłka późna - boczniak późny Łysostopek pospolity Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill - bedłka osinowa - opieńka osinowa - pieniążek dębowy - pieniążek pospolity Łysostopek pozrastany Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. - bedłka zlewająca się - pieniążek pozrastany - pieniążek zlewający się - twardzioszek gromadny - twardzioszek nieprzyjemny Łysostopek wodnisty Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel. - bedłka wodnista Łysak plamistoblaszkowy Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill - płomiennica korzeniasta - ogniówka przenikająca - łysak penetrujący
Łysiczka ceglasta Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. - bedłki ceglaste - maślanka ceglasta - opieńki olszowe gorzkie - ostrzępka ceglastawa - płomienica rozpostarta Łysiczka łagodna Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. - maślanka łagodna - ostrzępka podymiona Łysiczka wiązkowa Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. - bedłka wiązkowa - łysiczka trująca - maślanka wiązkowa - maślanka jadowita - maślanka trująca - opieńka dzika - opieńka wiązkowa - opieńka żółta - opieńka fałszywa - opieńki olszowe żółte - opieńka pieska - opieńka trująca - psia betka - strzępka wiązkowa Łysiczka zygzakowatotrzonowa Hypholoma marginatum (Pers.) J. Schröt. - maślanka obrzeżona - maslanka zygzakowatotrzonowa Łzawnik rozciekliwy Dacrymyces stillatus Nees - łzawnik rozpływający - łzawnik jodłowy Maczużnik bojowy Cordyceps militaris (L.) Link - maczużnik motylowy - maczużnik zbrojny. Maślaczek pieprzowy Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille - borowik pieprzowy - maślak pieprzowy Maślak pstry Suillus variegatus (Swartz ex Fr.) O. Kuntze - bagniak - borowik pstry - grzyb pstry - grzyb twardzioszek - hubanek - jakub - jakubek - jędrek - miodownik - murzynek - łosiak - piasecznik - piaskowiec - pępek - sinka - twardak - twardzioszek - ugacz Maślak sitarz Suillus bovinus (L. ex Fr.) O. Kuntze - grzyb sitarz - borowik sitarz - sitek - sitarz - sitak - sitorz - sitnik - sitarek - sitka - sitacz - rzeszotnik - wolak
- krowiak - pępek gęsi Maślak ziarnisty Suillus granulatus (L.) Snell - błotownik - borowik ziarnisty - gęsi pępek - grzyb pępek - grzyb ziarnisty - huba mochowik - mchowik - mchownik - pępuszek - przetacznik - sitnik - zajączak Maślak zwyczajny Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray - maśluch - ślimak - pępek - grzyb maślak - borowik maślak - maślacz - maślach - maślarz - maślocha - maślórka - sośniak - sośniaczek - sosnal - żółtal Maślak żółty Suillus grevillei(Klotzsch) Singer - borowik piękny - borowik piekący - borowik strojny - borowik żółty - czerwonka - grzyb modrzewiowy - grzyb okazały - grzyb strojny - maślak czerwony - maślak strojny - modrzewiak - modrzewiowy - żółtak Mądziak malinowy Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch. - mądziak szkarłatny Miękusz szafranowy Hapalopilus croceus (Pers.) Donk - złotoporek szafranowy Miękusz rabarbarowy Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. - huba czerwonawa - huba korkowa Mleczaj bagienny Lactarius lacunarum Romagn. ex Hora - mleczaj siarkowy - mleczaj łudzący Mleczaj chrząstka Lactarius vellereus var. vellereus (Fr.) Fr. 1838 - biel - chruściel - chrząstka - chrząszcz - chrząszcz pieprzny - gniewosz - gorzkówka - gruzd - hrózd - mleczak - mleczarz - świnka - świniara Mleczaj dębowy Lactarius quietus (Fr.) Fr. - mleczaj łagodny - mleczaj miły Mleczaj kokosowy Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. - mleczaj pachnący - mleczaj słodkawy - mleczaj wonny Mleczaj niebieskawy Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - bedłka świniarka - mleczaj niezgrabny - mleczaj pospolity - świniarka Mleczaj paskudnik Lactarius turpis Fr. - bedłka jadowita - mleczaj jadowity - paskudnik - smoluch Mleczaj rudy Lactarius rufus Scop.) Fr. - mleczaj czerwonobrunatny - podrydzyk gorzki - ostry rydz - gorzki rydzek Mleczaj rydz Lactarius deliciosus (L.) Gray - bedłka rydz - mleczaj smaczny - rydzyk - ryżok - ryżyk - rydz prawdziwy - rydz smaczny - rydz pański Monetnica maślana forma szarawa (Rhodocollybia butyracea forma asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - monetnica szarobrązowa - pieniążek maślany odm. szarobrązowa - pieniążek szarobrązowy Monetnica maślana forma typowa (Rhodocollybia butyracea f. butyracea (Bull.) Antonín & Noordel. - bedłka maślana - pieniążek maślany Monetnica plamista Rhodocollybia maculata var. maculata (Alb. & Schwein.) Singer - bedłka plamista - pieniążek plamisty Muchomor cytrynowy Amanita citrina var. citrina (Schaeff.) Pers. - muchar - muchoraj - muchomór bulwiasty - muchomor płowy - muchomór płowy - muchomor sromotnikowi odmiana cytrynowa - muchomor żółty - muchomór żółty - muchomór żółtawy - podsadka serwetka Muchomor czerwony Amanita muscaria var. muscaria (L.) Hook. - bedłka czerwona - bedłka muchomor - marymuch - muchar - muchar czerwony - muchotrutka - muchomor pospolity - muchomor zwyczajny - muchomorka - muchołówka - muszarka Muchomor czerwieniejący Amanita rubescens var. rubescens (Pers.) Gray - bedłka czerwonawa - bedłka nakrapiana - muchar czerwonawy - muchomor czerwonawy - muchomor krostowaty - muchomor różowiejący - podsadka czerwieniejąca Muchomor plamisty Amanita pantherina Gonn. & Rabenh.) - bedłka plamista - bedłka pstrokata - bedłka muchomor plamisty - muchar plamisty - muchomór cętkowany - muchomór parterowy - muchomor pstrokaty - podsadka panterowa Muchomor rdzawobrązowy Amanita fulva (Schaeff.) Fr. - bedłka - bedłka mglejarka odmiana żółta - czubek - mglejarka popielata forma płowa - muchomor brunatny - muchomor mglejarka - muchar pochwiasty - panienka Muchomor twardawy Amanita spissa (Fr.) P. Kumm. - bedłka silna - bedłka twardawa Muchomor zielonawy Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link - bedłka cebulasta - bedłka słupikowata - muchomor bulwiasty - muchomor sromotnikowi - muchomór bulwiasty - muchomór zielonkawy - podsadka słupiakowata - podsadka zielona Muchomor złotawy Amanita ceciliae(Berk. & Broome) Bas - muchomor pochwiasty forma łuskowata Mufka źdźbłowa Epichloë typhina (Pers.) Tul. & C. Tul. - pochewczak pałkowaty Nagoć rożkowata Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern - rdza jarzębiny Nagoć sawinowa Gymnosporangium sabinae Dicks.) G. Winter. - rdza gruszy Nakorownik radełkowaty Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - strzępkoskórka kolista - strzępkoząb drobnopory Niszczyca płotowa Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. - bedłka płotowa - grzyb słupowy - siatkowiec płotowy - skórzak płotowy Niszczyk iglastodrzewny Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden - bedłka jodłowa - huba fioletowa - hubczak jodłowy - niszczyk jodłowy - siatkowiec jodłowy - żagiew jodłowa Niszczyk liściastodrzewny Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden - niszczyk pergaminowy - żagiew zwodnicza Niszczyk ząbkowaty Trichaptum fuscoviolaceum
(Ehrenb.) Ryvarden - grabiak brunatnofiołkowy - kolczak szarofioletowy - palczak szarofiołkowy - strzępek połowofiołkowy Opieńka ciemna Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink - opieńka pospolita Opieńka miodowa Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. - podpieńka - podpieniek Opieńka północna Armillaria borealis Marxm. & Korhonen - opieńka europejska Ozorek dębowy Fistulina hepatica (Schaeff.) With. - cewiak wątrobowy - grzyb wątrobowy - ozorek pospolity - ozorek wątrobowy Paciornica owocowa Monilinia fructigena Honey - brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych - monilia owocowa Parasolik fałdowany Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple - bedłka fałdowa - czernidłak fałdowany - czernidłak ozdobny Piaskowiec modrzak Gyroporus cyanescens (Bull.ex Fr.) Quel. - borowik modrzak - borowik polny - borowik siniak - gniewek - granatek - grzyb piaskowy - grzyb siniak - grzyb siny - hubka siniak - mchowik - mchowik siniak - modrak - modrzak - moruniak - piaskowiec - piaskowiec modry - podgrzybek - podgrzybek siny - podlaszek - sinek - siniec - siniuch - siny grzybek - śniak - zajączek siniejący Pieczareczka różowoblaszkowa Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser - czubówka biała - czubówka biaława Pieczarka biaława Agaricus arvensis Schaeff. - bedłka polowa - pieczarka owcza - pieczarka polna - pieczarka polowa Pieczarka winnoczerwona Agaricus semotus Fr. - pieczarka fioletowożółta - pieczarka odmienna Pieprznik jadalny Cantharellus cibarius var. cibarius(Fr.) Quél. - kurek - kurka - kurka żółta - kurze nogi - lisiec - lisica - liszka - pieprznik gąska - pieprznik pospolity - pieprzyk jadalny - stągiewka jadalna - stroczek lisica Pierścieniak białoniebieski Stropharia caerulea Kreisel - łysiczka niebieskawa - pierścieniak modry Pierścieniak grynszpanowy Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. - bedłka zielonawa - pierścieniak zielonawy - opaska zaśniedziała Piestrzenica kasztanowata Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. - babi uch - babieuch - babie uszy - grzyb majowy - piestrzenica jadalna - smardz Piestrzenica wrębiasta Gyromitra ancilis (Pers.) Kreisel - krążkownica wrębiasta Pięknoróg największy Calocera viscosa (Pers.) Fr. - goździeniec lepki - pieknoróg lepki - płaskosz lepki Płachetka zwyczajna Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. - bedłka płachetka - bydlarka - chochółka - czubatka - kołpak - leśna pieczarka - łuskwiak płachetka - niemka - płachcianka - płachetka - płachetka kołpakowa - płachta - podbołotuszka - rozeta pomarszczona - szampion - turek Płomiennica zimowa Flammulina velutipes (Curtis) Singer - bedłka zimowa - feniczki - grzyb zimowy - kiepka - kółkorodek aksamitnotrzonowy - listopadówka - monetka - monetka aksamitna - opieńka - opieńka aksamitnotrzonowa - pieniak - pieńkówka - pniówka - podpieńka - podróżnik - pniak - pniakówka - pniakowy - pieniążek aksamitnotrzonowy - słonecznik - tańcówka - wierzbówka - zimówka aksamitna - zimówka aksamitnotrzonowa - zimówka czarnotrzonowa - zimowy grzyb Pniarek obrzeżony Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - huba czarnoobrzeżona - huba obrzeżona - huba sosnowa - żagiew sosnowa Pochwiak jedwabnikowy Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer - bedłka jedwabista - bedłka jedwabnikowa - pochwiak jedwabisty Pochwiak okazały Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle - bedłka wytworna - bedłka okazała Pochwiak wielkopochwowy Volvariella volvacea (Bull.) Singer - pochwiak czarnowłóknisty - pochwiak pochwiasty Podgrzybek zajączek Xerocomus subtomentosus (L. ex Fr.) Quél. - borowik zajęczy - grzyb - grzyb zajęczy - mchownik zielony - podgrzybek zajączek - zajączek - zajęcze wargi Podgrzybek złotopory Boletus chrysenteron Bull. (= Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.) - borowik złotawy - czerwona noga - grzyb czerwonotrzonowy - grzyb zajęczy - grzyb złotawy - podgrzybek złotawy Polówka półkulista Agrocybe pediades (Fr.) Fayod - mięsicha przydrożna Pomarańczowiec błyszczący Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk - huba litewska - oranżowiec bladożółty Ponurnik aksamitny Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara - aksamitka - gwoździak czarnokutnerowaty - gwoździak kutnerowaty - krowi łeb - krowia warga - krowiak aksamitka - krowiak aksamitnotrzonowy - krowiak aksamitny - mięsicha - pieczaryca - pieczeń - psi łeb - świnka ciemnokutnerowata - świnka czarnokutnerowata Ponurnik klapouchy Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert - grzyb kopalniany - krowiak bocznotrzonowy - krowiak fiołkowotrzonowy - krowiak łykowaty - świnka podziemna - ponurnik niekształtny Popielatek węglolubny Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton - kępkowiec węglolubny Porokolczak mleczny Irpex lacteus (Fr.) Fr. - palczak mleczny - palczak siwy Powłocznica cielista Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - pleśniak cielisty - powłocznik cielisty Powłocznica dębowa Peniophora quercina (Pers.) Cooke - osnówka dębowa - pleśniak dębowy - powłocznik dębowy Powłocznica grabowa Peniophora laeta (Fr.) Donk - powłocznica kolczasta Powłocznica sosnowa Peniophora pini (Schleich.) Boidin - skórnik sosnowy Późnoporka czerwieniejąca Amylocystis lapponicus (Romell) Bondartsev & Singer - amylak lapoński Przyczepka falista Rhizina undulata Fr. - korzenica Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. - czasznica olbrzymia - kulica kurzawkowata - purchawka olbrzymia Purchawka czarniawa Lycoperdon nigrescens Wahlenb. - purchawka cuchnąca Purchawka chropowata Lycoperdon perlatum Pers. - kurzawka - purchawka szorstka - purchawka brodawkowata - prochówka kolczysta - purchawka chropawa - purchawka chropawa rozszerzona - purchawka perełkowata - prochówka - purchatka Purchawka oczkowata Lycoperdon utriforme Bull. - bycze jajo - czasza oczkowa - czasza oczkowata - czasznica oczkowata - kurzawka - prochówka - purchawka oczkowata - purchawka macicowata - purchatka - puchawka - purchawica - purchówka Pyłkoświństwka fioletowa Microbotryum violaceum (Pers.) G. Deml & Oberw. - głownia fioletowa - śnieć fioletowa Rozszczepka pospolita Schizophyllum commune Fr. - dwójlistem towarzyski - kosmatek - olszówka pospolita Rycerzyk czerwonozłoty Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - bedłka czerwonozłota - boczniak czerwonozłoty - brzegowłosek czerwonozłoty - gąska czerwonozłota - złotawka
Sarniak dachówkowaty Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. - kolczak - kolczak dachówkowaty - kolczak łoszak - krowia gęba - łoszak - łosuń - łoszak - sarna - siarna Siedzuń sosnowy Sparassis crispa (Wulfen) Fr. - kozia broda kędzierzawa - kozia broda włoska - kwoka - orysz - płaskorz - płaskosz kędzierzawy - płaskosz skorokop - sorokop - sieduń - siedź - siedzuń borowy - strzępiak kędzierzawy - szmaciak - szmaciak gałęzisty Skórnik aksamitny Stereum subtomentosum Pouzar - skórnik pilśniowaty Skórnik krwawiący Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. - skórnik kędzierzawy Skórnik szorstki Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - pleśniak szorstkowłosisty - skórnik kosmaty Smardz pospolity Morchella vulgaris (Pers.) Boud. - smarcel - smardz kręgielkowaty - smardz spiczasty - smardz stożkowy - smardz stożkowaty - smorz - smordz - smorcel - zmarszcz Spinka fioletowotrzonowa Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper - rickenella szczecinowata Spinka pomarańczowa Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - pępkowiec żółtawy - rickenella spinkowata Sromotnik smrodliwy Phallus impudicus L. - panna-bedka - słupiak cuchnący - smardz smrodliwy - sromotnik - sromotnik bezwstydny - sromotnik śmierdzący - sromotnik wstydliwy - śmierdziel - węże jajo Stożkówka delikatna Conocybe apala (Fr.) Arnolds - stożkogłówka biała - stożkówka biała - stożkówka białotrzonowa Stożkówka wielkozarodnikowa Conocybe macrospora (G.F. Atk.) Hauskn. - stożkogłówka wielkozarodnikowa Stroczek leśny Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. - stroczek fiołkowy Strocznik trzęsakowaty Merulius tremellosus Schrad. - stroczek kisielcowaty - stroszek trzęsawkowy - stroczek trzęsidłowaty - stroczek trzęśliwy - żylak trzęsakowaty Strzępiak porysowany Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. - bedłka popękana - strzępiak popękany - strzępiak strzępkowaty Strzępiak poszarpany Inocybe lacera var. lacera (Fr.) P. Kumm. - bedłka poszarpana Stułka piaskowa Coltricia perennis (L.) Murrill - huba trwała - hubka trwała - kieldet - stułka - stułka trwała - żagiew trwała Suchogłówka korowa Phleogena faginea (Fr.) Link - główka korowa Szaroporka odymiona Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. - bjerkandera odymiona - huba szorstko-szara - żagiew biała - żagiew czarniawa - żagiew odymiona Szaroporka podpalana Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - bjerkandera podpalana - huba czarniawa - huba odymiona - huba podpalana - żagiew podpalana Szczeciniak rdzawy Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. - pleśniak rdzawy - skórnik rdzawy - szczecinkowiec rdzawy Szyszkolubka kolczasta Auriscalpium vulgare Gray - kolczak łyżkowaty - kolczak połówkowy - szyszkolubka kolczasta Szyszkówka gorzkawa Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer - twardzioszek szyszkowy Szyszkówka świerkowa Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - pieniążek szyszkowy Tęgoskór brodawkowany Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. - tęgoskór brodawkowaty - trufla toruńska Tęgoskór cytrynowy Scleroderma citrinum Pers - bycze jaja - dzikie kartofle - fałszywa truchla - fałszywa trufla - trufla polska - kurzawka - purchawka kartoflana - tęgoskór cuchnący - tęgoskór pospolity - tęgoskór żółtawy Trąbka kłaczkowata Tubaria consperesa (Pers.) Fayod - trąbka nakrapiana - trąbka rozsiana Trzęsak listkowaty Tremella foliacea Pers. - kisielec frędzlowaty - móżdżak liściasty - trzęsak strzępiasty - trzęsidło kędzierzawe - trzęsidło strzępiaste Trzęsak mózgowaty Tremella encephala Willd. - kisielec cielisty - trzęsidło mózgowate Trzęsak pomarańczowożółty Tremella mesenterica Retz. - galaretowiec kruszkowy - galaretowiec pospolity - kisielec pomarańczowy - móżdżak kruszkowy - trzęsak pomarańczowy - trzęsak złotożółty - trzęsidło pomarańczowe Twardziak muszlowy Panus conchatus (Bull.) Fr. - bedłaka muszlowa - bocznotrzonowiec muszlowy - łyczak muszlowy - łyszczak muszlowy Twardziak tygrysi Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. - boczniak pstrokaty - łuszczak pstrokaty - łyczak pstrokaty - łyczak pstry - łyczak pstrokaty - łyczak tygrysowaty - łyczak tygrysowy - skórzak pstrokaty Twardziak łuskowaty Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns - bedłka łuszczkowata - skórzak łuszczkowaty - łyczak łuszczkowaty - łuszczak łuskowaty - łyczak łuskowaty Twardzioszek czerwonobrązowy Marasmius curreyi Berk. & Broome - twardzioszek ceglastoczerwony. Twardzioszek szpilkowy Marasmius androsaceus (L.) Fr. - bedłka szpilkowa - szczetkostopek szpilkowy Uszak bzowy Auricularia auricula-judae (Fr.) J. Schröt. - ucho bzowe - uszak judaszowe-ucho - ucho judaszowe Warstwiak zwęglony Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. -żywy węgiel drzewny Wilgotnica czerniejąca Hygrocybe conica var. conica (Schaeff.) P. Kumm. - bedłka koniczna - wilgotnica stożkowata - wilgotnica wysmukła - wilgotnica zaostrzona Wilgotnica ostrostożkowa Hygrocybe persistens var. persistens (Britzelm.) Singer - wilgotnica trwała Włochatka jasna Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer - brunatka kosmata - brunatka Trogiusza Włośnianka brunatna Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. - włosianka ciemnobrązowa Włośnianka rosista Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. - skórzak rosisty Wodnicha biała Hygrophorus eburneus var. eburneus (Bull.) Fr. - bedłka biała - bedłka słoniowokostna - ślimak biały Wodnicha późna Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. - oślaz jasnożółty - wodnica jasnożółta - wodnicha jasnożółta - wodnicha złota Wrośniak anyżkowy Trametes suaveolens (L.) Fr. - huba przyjemna - huba wierzbowa - huba wonna - wrośniak bezwonny - wrośniak pachnący - żagiew wonna Wrośniak garbaty Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - gmatwek garbaty - gmatwek okazały - huba garbata - siatkowiec garbaty - wrośniak okazały Wrośniak płowy Trametes cervina (Schwein.) Bres. - podskórnik jeleni Wrośniak różnobarwny Trametes versicolor (L.) Lloyd - huba różnokolorowa - hubczak różnobarwny - hubka różnobarwna - skórzak różnobarwny - żagiew różnobarwna Wrośniak szorstki Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát - huba aksamitna - huba kosmata - huba szorstka - hubczak szorstki - hubka kosmata - żagiew szorstka Wykwit różnobarwny Fuligo septica var. septica (L.) F.H. Wigg. 1780 - wykwit piankowy - wykwit zmienny Zasłonak osłonięty Cortinarius armillatus (Alb. & Schwein.) Fr. - zasłonak ozdobny Zasłonak pospolity Cortinarius trivialis J.E. Lange - zasłonak śluzowaty Zasłonak purpurowoblaszkowy Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet - skórzak krwistoblaszkowy - zasłonak krwistoblaszkowy Zasłonak wonny Cortinarius traganus(Fr.) Fr. - zasłonak brodaty - zasłonak cuchnący - zasłonak koźli Ząbkowiec ochrowy Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray - porokolczak ochrowy Ziarnówka ochrowożółta Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - ziarnówka mieniąca Złotoporek niemiły Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden - białak czerniejący - białak niemiły - huba biała Żagiew kasztanowata Polyporus badius(Pers.) Schwein. - huba czarnotrzonowa - żagiew brunatna - żagiew czarnotrzonowa Żagiew łuskowata Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - horosz szupinowaty - huba łuskowata - huba wielka Żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. - huba okółkowa - wielogłówka okółkowa - żagiew okółkowa - żagwica okółkowa - żagwiporek okółkowy Żagiew wiosenna Polyporus lepideus Fr. - żagiew miła Żagiew zimowa Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - huba trzoneczkowa Żagwica listkowata Grifola frondosa (Dicks.) Gray - huba gałęzista - huba siedź - wielogłówka listkowata - żagiew cykoriokształtna - żagiew gałęzista - żagiew krzaczasta Żółciak siarkowy Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - grzyb siarkowy - huba siarkowa - huba żółta - pieprznik siarkowy - płachcianka siarkowa - żagiew Rostafińskiego - żagwica siarkowa - żagiew topolowa Żylak promienisty Phlebia radiata Fr. - żylak kosmaty - żylak pomarańczowy - żylak ukośny

Wróć do listy artykułów

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl