Dodano: 31 października 2011
Jest to torfowisko wysokie, z enklawami torfowiska przejściowego.
powierzchnia 1,59 ha (Dynowski 2011).
dorzecze Kośna - Kanał Elżbiety - Kanałem Kiermas - Pisa Warmińska - Wadąg - Łyna.
dostępność Łatwo dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie stanowi ponad sześćdziesięcioletni bór mieszany z głównym udziałem sosny pospolitej. Najstarszy drzewostan, osiągający wiek ponad 120-140 lat porasta sąsiednie wydzielania po stronie południowej. Brzegi torfowiska są w większości przesuszone.
miejsca W miejscowości Łajs granica Warmii i Mazur.
podsumowanie Torfowisko położone w południowej części Nadleśnictwa Olsztyn, w granicach oddziału 499, przy wschodniej granicy rezerwatu krajobrazowego Jezioro Kośno, znajduje się na linii między miejscowościami Łajs i Tylkowo.
dodatkowe informacje Jest to torfowisko wysokie, z enklawami torfowiska przejściowego.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl