Dodano: 9 października 2011
Torfowisko jest długie na 0,75 km i szerokie na 0,33 km.
powierzchnia 10,35 ha (2,68 ha - otwarta woda) [Dynowski 2011].
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższa okolica to bory świeże i mieszane. Teren jest pagórkowaty. Wokół brzegów wykształciło się torfowisko przejściowe i wysokie, z elementami boru bagiennego.
miejscowość Bałdy.
podsumowanie Torfowisko znajduje się 1,8 km na południowy-wschód od Bałd, na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) i na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007), na obszarze chronionego krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, na wysokości 136 m n.p.m.
dodatkowe informacje Torfowisko jest długie na 0,75 km i szerokie na 0,33 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl