Dodano: 22 października 2009
powierzchnia Powierzchnia całkowita 7,29 ha, otwarta woda 2,21 ha (Dynowski 2009).
klasa czystości Jezioro dystroficzne.
dno Muliste. Porośnięte nymfeidami, wśród których znaleźć można grążela i grzybienie.
dostępność Stosunkowo dobrze dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to bory i grądy. Brzegi opasa szerokie pło torfowiska wysokiego i przejściowego, z bogatym składem gatunkowym charakterystycznym dla tych typów siedlisk.
miejscowość Siemiany, Jeziorno.
miejsca Jezioro Jasne i cały rezerwat.
podsumowanie Zbiornik znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i wraz z jeziorem Jasne tworzy Rezerwat Jasne.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl