Dodano: 14 grudnia 2005
Śródpolne torfowisko można spotkać w Nowej Wsi, w gminie Purda. Jest to stanowisko turzycy ościstej (Carem atherodes), która rośnie na małym 1,5 ha torfowisku śródpolnym [OLESIŃSKI 1965]. Wg Rutkowskiego i Wikoń-Michalskiej [1993], stanowisko tego rzadkiego w Polsce gatunku borealnego powinno być pod ochroną.
powierzchnia 1,5 ha.
miejscowość Nowa Wieś, Purda.
dodatkowe informacje Śródpolne torfowisko można spotkać w Nowej Wsi, w gminie Purda. Jest to stanowisko turzycy ościstej (Carem atherodes), która rośnie na małym 1,5 ha torfowisku śródpolnym [OLESIŃSKI 1965]. Wg Rutkowskiego i Wikoń-Michalskiej [1993], stanowisko tego rzadkiego w Polsce gatunku borealnego powinno być pod ochroną.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl