Dodano: 5 grudnia 2007
powierzchnia 3,1 ha (Choiński 1991).
klasa czystości Dystroficzny zarastający zbiornik.
dno Miejscami występują nymfeidy.
dostępność Dobrze dostępne.
brzegi Podmokłe. Najbliższe otoczenie to bory sosnowe. Bezpośrednio nad brzegiem dominuje brzoza z niewielkim udziałem olchy. Wokół brzegów szeroki pas torfowiska przejściowego z turzycami, sitem i pojedynczą sosną i wierzbą.
miejscowość Czarny Piec, Kolonia Łysowa.
podsumowanie Torfowisko znajduje się na północ od Czarnego Pieca, na południowy-wschód od Bałd i na zachód od jezior Łabuny Małe i Duże, na obszarze Natura 2000 (PLB) Puszcza Napiwodzko-Ramucka.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl