Dodano: 7 maja 2009
Zbiornik jest pozostałością po południowym głęboczku większego zbiornika, który uległ wypłyceniu a dno porosła roślinność torfowiskowa i bagienna.
powierzchnia 48 a (Dynowski 2009).
głębokość Maks. - 1,5 m.
klasa czystości Eutroficzny, zarastający zbiornik.
dno Muliste. Wśród roślinności zanurzonej dominują ramienice. Większość powierzchni lustra wody zajmują nymfeidy (grzybienie i grążel).
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Trudno dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to grądy i bory sosnowe. Bezpośrednio nad brzegiem dominuje brzoza, olcha i wierzba. Wokół brzegów pło torfowe i miejscami enklawy szuwaru pałkowego.
miejscowość Kiełpiny, Trzcin.
miejsca Welski Park Krajobrazowy.
podsumowanie Zbiornik znajduje się po wschodniej stronie od rzeki Wel, na południowy-zachód od Kiełpin i na południowy-wschód od Trzcin, na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego.
dodatkowe informacje Zbiornik jest pozostałością po południowym głęboczku większego zbiornika, który uległ wypłyceniu a dno porosła roślinność torfowiskowa i bagienna.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl