Dodano: 30 października 2009
Powierzchnia wody otwartej to 0,5 ha. W większości jest ona porośnięta osoką aloesowatą. Na północnym-wschodzie jest połączenie z jeziorem Gugowo. Kiedyś mogła to być południowa zatoka Gugowa.
powierzchnia Powierzchnia całkowita 6,11 ha (Dynowski 2009).
dno Muliste, porośnięte osoką aloesowatą.
dorzecze Drwęca - Wisła.
dostępność Trudno dostępne ze względu na podmokłe, bagniste brzegi.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to bory mieszane. Brzegi miejscami wysokie. Wokół pas torfowiska niskiego i szuwaru wielkoturzycowego.
miejscowość Ostrowin, Wigwałd.
podsumowanie Zbiornik znajduje się po prawej stronie drogi z Wigwałdu do Ostrowina, na wysokości 120,3 m n.p.m.
dodatkowe informacje Powierzchnia wody otwartej to 0,5 ha. W większości jest ona porośnięta osoką aloesowatą. Na północnym-wschodzie jest połączenie z jeziorem Gugowo. Kiedyś mogła to być południowa zatoka Gugowa.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl