Dodano: 30 października 2009
Kiedyś zapewne było tu jezioro, obecnie są to silnie zmeliorowane łąki. Ze względu na stare urządzenia melioracyjne woda utrzymuje się na stałym poziomie.
powierzchnia 3,2 ha (Dynowski 2009).
dno Muliste. Roślinność zanurzona to głównie nymfeidy - rdestnice.
dorzecze Drwęca - Wisła.
dostępność Bardzo trudno dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to bory świeże i mieszane. Brzegi niskie, porośnięte szuwarem trzcinowym i wielkoturzycowym.
miejscowość Wigwałd, Ostrowin, Szyldak.
podsumowanie Zbiornik znajduje się na zachód od Wigwałdu i na południowy-wschód od Ostrowina, po wschodniej stronie jeziora Obst, na wysokości 104,8 m n.p.m.
dodatkowe informacje Kiedyś zapewne było tu jezioro, obecnie są to silnie zmeliorowane łąki. Ze względu na stare urządzenia melioracyjne woda utrzymuje się na stałym poziomie.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl