Dodano: 16 listopada 2010
Jest to system trzech, wypełnionych wodą, bagnistych zagłębień. Analizując układ rzędnych wysokości terenu prawdopodobnie była to kiedyś długa, wschodnia zatoka jeziora Skiertąg.
powierzchnia 3 ha (Dynowski 2010).
brzegi Najbliższe otoczenie to łąki i pola uprawne. Mokradło porasta roślinność szuwarowa, głównie turzycowiska.
miejscowość Maliniak, Morąg.
miejsca Zabytki Morąga.
podsumowanie Bagno znajduje się 0,5 km na północny-wschód od Morąga i 1 km na zachód od miejscowości Maliniak.
dodatkowe informacje Jest to system trzech, wypełnionych wodą, bagnistych zagłębień. Analizując układ rzędnych wysokości terenu prawdopodobnie była to kiedyś długa, wschodnia zatoka jeziora Skiertąg.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl