Dodano: 17 listopada 2010
powierzchnia 11,3 ha (Dynowski 2010).
brzegi Najbliższe otoczenie to bory świeże i mieszane oraz podmokłe łąki i dalej pola uprawne.
miejscowość Nowa Wieś, Nowy Ramuk.
podsumowanie Mokradło znajduje się 3,5 km na północ od Przykopu i 1 km na północny-zachód od Nowej Wsi.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl