Dodano: 5 maja 2010
Trychomy szerokie, najczęściej zebrane w wiązki, rzadziej pojedyncze, proste lub nieco zgięte, z pęcherzykami gazowymi, w środku przy ściankach poprzecznych lekko wcięte, powoli zwężające się ku szczytom. Komórki w środku trychomów długie, ku końcom cylindrycznie wydłużone. Komórka szczytowa i nierzadko 2-3 komórki przylegające do niej są bezbarwne, bez pęcherzyków gazowych albo tylko z nielicznymi pęcherzykami. Heterocysty prawie cylindryczne. Akinety podłużnie cylindryczne, z zaokrąglonymi końcami, osadzone w trychomach bez związku z heterocystami.
systematyka Cesarstwo/Królestwo: Prokaryota
Gromada: Cyanophyta
Klasa: Cyanophyceae
Rodzaj: Aphanizomenon
Gatunek: Aphanizomenon flos-aquae
wygląd Trychomy szerokie, najczęściej zebrane w wiązki, rzadziej pojedyncze, proste lub nieco zgięte, z pęcherzykami gazowymi, w środku przy ściankach poprzecznych lekko wcięte, powoli zwężające się ku szczytom. Komórki w środku trychomów długie, ku końcom cylindrycznie wydłużone. Komórka szczytowa i nierzadko 2-3 komórki przylegające do niej są bezbarwne, bez pęcherzyków gazowych albo tylko z nielicznymi pęcherzykami. Heterocysty prawie cylindryczne. Akinety podłużnie cylindryczne, z zaokrąglonymi końcami, osadzone w trychomach bez związku z heterocystami.
wymiary Trychomy 4-6 µm szerokie, komórki w środku trychomów 2-8 µm długie. Heterocysty 7-20-(28)µm długie, 2,6-8,5 µm szerokie. Akinety 35-80 µm długie, 4-8,5 µm szerokie.
występowanie Gatunek holoplanktonowy, obecny w wodach stagnujących jak również w wolno płynących strumieniach o twardych, zanieczyszczonych wodach. Rozwija się zazwyczaj w miesiącach letnich i jesiennych.
biologia Gatunek ten jest najbardziej toksyczną sinicą dla człowieka. Może produkować afanatoksyny-toksyny z grupy neurotoksyn natury alkaloidowej, powodujące uszkodzenie centralnego i obwodowego systemu nerwowego.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl