Dodano: 16 listopada 2010
Jest to system trzech, wypełnionych wodą, bagnistych zagłębień. Analizując układ rzędnych wysokości terenu prawdopodobnie była to kiedyś długa, wschodnia zatoka jeziora Skiertąg.
Dodano: 16 listopada 2010
Jest to niewielkie torfowisko. Pło zajmuje powierzchnie około 1,3 ha.
Dodano: 16 listopada 2010
Jest to kompleks dwóch mokradeł, odwadnianych przez rów melioracyjny uchodzący do jeziora Narie.
Dodano: 30 października 2009
Powierzchnia wody otwartej to 0,5 ha. W większości jest ona porośnięta osoką aloesowatą. Na północnym-wschodzie jest połączenie z jeziorem Gugowo. Kiedyś mogła to być południowa zatoka Gugowa.
Dodano: 30 października 2009
Powierzchnia otwartej wody to 0,75 ha.
Dodano: 30 października 2009
Kiedyś zapewne było tu jezioro, obecnie są to silnie zmeliorowane łąki. Ze względu na stare urządzenia melioracyjne woda utrzymuje się na stałym poziomie.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl