Dodano: 9 stycznia 2007
Kiedyś jezioro, obecnie zmeliorowany teren w postaci podmokłych łąk i bagien. Woda z tego obszaru odprowadzana jest kilkoma rowami melioracyjnymi, które łączą w jeden kanał w południowo-zachodniej części opisywanego obiektu, uchodzący do jeziora Łuknajno.
Dziś (sierpień 2006), roślinność występująca na tym terenie tworzy takie zbiorowiska jak oles - Ribeso nigri-Alnetum, zarośla wierzbowe - Salicetum pentandro-cinereae oraz zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea.
Dodano: 14 grudnia 2005
Śródpolne torfowisko można spotkać w Nowej Wsi, w gminie Purda. Jest to stanowisko turzycy ościstej (Carem atherodes), która rośnie na małym 1,5 ha torfowisku śródpolnym [OLESIŃSKI 1965]. Wg Rutkowskiego i Wikoń-Michalskiej [1993], stanowisko tego rzadkiego w Polsce gatunku borealnego powinno być pod ochroną.
Dodano: 3 września 2005
Pamietajmy, że torfowisko jest bardzo niebezpiecznym miejscem. Nigdy samemu nie powinno się chodzić po takim terenie. Warto pamiętać również, że wstęp na torfowisko powinien odbywać się po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym Leśnictwem.
Dodano: 3 września 2005
Pamietajmy, że torfowisko jest bardzo niebezpiecznym miejscem. Nigdy samemu nie powinno się chodzić po takim terenie. Warto pamiętać również, że wstęp na torfowisko powinien odbywać się po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym Leśnictwem.
Dodano: 26 września 2004
Bagnisty teren ze sporą powierzchnią otwartej wody. Intensywnie zarastający, karasiowy zbiornik.
Dodano: 19 września 2004
Bardzo malowniczy teren z roślinnością terenów podmokłych. Praktycznie całe lustro wody pokrywa rzęsa wodna.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl