Dodano: 19 września 2004
Jest to zmeliorowany teren między dwoma niewielkimi jeziorami. Podmokły i bagnisty. Nad jego brzeg mozna dotrzeć przez okoliczne pola.
Dodano: 19 września 2004
Praktycznie całkowicie zarośnięte. Ciekawostką jest stojący w centrum bagna wysoki słup starej linii elektrycznej. Na jego szczycie ulokowły swoje gniazdo bociany. Obecnie jest ono ogromnej wielkości, ma kilka merów wysokości.
Dodano: 19 września 2004
Jest to bagno - właściwie glinianka. Pozostałość po wyrobisku gliny, którą pozyskiwano do sąsiadującej, ogromnej Cegielni. Obecnie prawie całkowicie zarośnięte.
Dodano: 18 września 2004
Jezioro Ciche jest zarastającym torfowiskiem wysokim. Powstało w wyniku wytopienia się bryły lodu - jezioro wytopiskowe obecnie eutroficzne intensywnie zarasta. Otoczone jest borem bagiennym.
Dodano: 18 września 2004
Jest to bagno, które znajduje się na cieku łączącym jez. Lisunie z jez. Gardyńskim.
Dodano: 15 września 2004
Ten podmokły obszar ma hydrologiczne powiązanie na północy z jez. Seksty, a na południu, z niewielkim zbiornikiem - jez. Maldonińskim.

Teren jest silnie zmeliorowany i woda z niego oddawana jest do jeziora Seksty.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl