Dodano: 9 września 2004
Kurze Bagno porasta zbiorowisko zwane mszarem sosnowym. Jest to stadium pośrednie między torfowiskiem wysokim a borem bagiennym. Podłoże jest porośnięte zwartym kobiercem torfowców o strukturze kępkowej. Po obu stronach pomostu są widoczne zarośla bagna zwyczajnego i borówki bagiennej. Na kępkach można zaobserwować: modrzewnicę zwyczajną o wydłużonych, skórzastych liściach, rosiczkę okrągłolistną, żurawinę błotną o delikatnych, płożących pędach i czerwonych owocach. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz ubogie i kwaśne podłoże torfowe występują tam niekorzystne warunki dla rozwoju drzewostanu. Sosna zwyczajna z pojedynczymi egzemplarzami brzozy omszonej, pomimo wieku 100 lat, osiąga niewielkie rozmiary.
Nazwa Kurze Bagno pochodzi od bytujących w przeszłości cietrzewi, które miejscowa ludność nazywała kurami.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl