Dodano: 28 listopada 2007
Dodano: 25 października 2007
Świeże owocniki wyrastają na jesieni i rosą przez cały rok. Spotykana rzadko. Rośnie na drewnie drzew liściastych (brzoza, dąb, grab, buk), sporadycznie na drewnie iglastym.

Do rodzaju Schizopora sp. należą 4 gatunki. Są to:

- Schizopora carneolutea
- Schizopora cystidiata
- Schizopora flavipora
- Schizopora paradoxa

Występuje pod nazwami: Aporpium confusum (Bres.) Bondartsev; Hyphodontia flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu; Hyphodontia nongravis (Lloyd) Sheng H. Wu; Hyphodontia subiculoides (Lloyd) Sheng H. Wu; Polyporus acaciae Van der Byl; Polyporus lignicola Murrill; Polyporus nongravis Lloyd; Polyporus trichiliae Van der Byl; Polystictus subiculoides Lloyd; Poria confusa Bres.; Poria flavipora Berk. & M.A. Curtis ex Cooke; Poria hypolateritia Berk. ex Cooke; Poria jalapensis Murrill; Poria lignicola Murrill; Schizopora hypolateritia (Berk. ex Cooke) Parmasto; Schizopora subiculoides (Lloyd) Ryvarden; Schizopora trichiliae (Van der Byl) Ryvarden; Trametes hypolateritius (Berk. ex Cooke) anon. ined.; Tyromyces hypolateritius (Berk. ex Cooke) Ryvarden; Xylodon versiporus var. microporus Komarova

Dodano: 25 października 2007
Dodano: 22 października 2007
Spotykany w okresie po opadach letnich deszczy, a szczególnie od sierpnia do października. Za substrat obiera sobie butwiejące szczątki roślin, gałązki, kawałki drewna i kory. Można go spotkać również na odchodach zwierząt roślinożernych. Porasta podłoże gęstymi kępkami.

Do rodzaju Sphaerobolus sp. należą 2 gatunki. Są to:

- Sphaerobolus iowensis
- Sphaerobolus stellatus

Występuje pod nazwami: Carpobolus stellatus (Tode) Desm.; Lycoperdon carpobolus L.; Nidularia dentata With.; Sphaerobolus dentatus (With.) W.G. Sm.; Sphaerobolus tubulosus Fr.

Dodano: 21 października 2007
Dodano: 15 października 2007
Niezbyt często spotykany. Występuje na jesieni.

Do rodzaju Spinellus sp. należą 3 gatunki. Są to:

- Spinellus chalybeus
- Spinellus fusiger
- Spinellus sphaerosporus

Występuje pod nazwami: Mucor fusiger Link; Mucor macrocarpus Corda; Mucor rhombosporus Ehrenb.; Spinellus macrocarpus (Corda) P. Karst.; Spinellus rhombosporus (Ehrenb.) Pound; Spinellus rhombosporus (Ehrenb.) Vuill.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl