Dodano: 24 listopada 2008
Dodano: 21 listopada 2008
Owocnik jednoroczny, występujący od lipca do października, najczęściej formujące się w dziuplach. Wyrasta na żywych lub martwych starych drzewach liściastych. Najchętniej wybiera jesion, wiąz, dąb, buk, brzoza, lipa i wierzba. Bardzo lubi jako substrat drzewo jabłoniowe.

Do rodzaju Aurantiporus należą 4 gatunki. Są to:

- Aurantiporus albidus
- Aurantiporus alborubescens
- Aurantiporus fissilis
- Aurantiporus pilotae

Występuje pod nazwami: Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn; Leptoporus albosordescens (Romell) Pilát; Leptoporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Pilát; Phaeolus albosordescens (Romell) Bourdot & Galzin; Polyporus albosordescens Romell; Polyporus cavernosus Velen.; Polyporus fissilis Berk. & M.A. Curtis; Polyporus fuscomutans Lloyd; Polyporus pomaceus Velen.; Spongipellis fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Murrill; Tyromyces albosordescens (Romell) anon. ined.; Tyromyces fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Donk

Dodano: 11 maja 2007
Dodano: 11 maja 2007
Dodano: 11 maja 2007
Dodano: 11 maja 2007

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl