Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 127 m n.p.m.
Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010

Zbiornik znajduje się między Ruskiem Małym i Sąpłatami, na wysokości 148,8 m n.p.m., na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego.

Dodano: 15 września 2011
Zbiornik znajduje się 3,5 km na zachód od Miłakowa, 3 km na wschód od Strużyny, na wysokości 120,4 m n.p.m.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl