Dodano: 28 września 2011
Szarozielona, wieloletnia zielna bylina. Tworzy duże zwarte kępy i zbite darnie.
Łodyga: ostrokanciasta, prosta, sztywna i szorstka. Pędy kwiatonośne są dłuższe od niekwitnących.
Liście: są nieco krótsze od łodygi o sinozielonychzielonych blaszkach i żółtobrunatnych, połyskujących pochwach liściowych, które są sieciowato porozrywane. Blaszki liściowe są grzbieciste, na brzegu podwinięte. Brzeg blaszki liściowej jest szorstki.
Kwiaty: roślina jednopienna, o rozdzielnopłciowych kwiatach zebranych w 3 do 5 kłosach. Kłosy męskie (pręcikowe) w liczbie 1-3 zebrane są na szczycie łodygi. Są one wąsko lancetowate i wzniesione. Kwiaty męskie mają 3 pręciki. Przysadki kwiatów męskich są często o rdzawym zabarwieniu. Krótko szypułkowe (górne siedzące), prosto wzniesione kłosy żeńskie (słupkowe) w liczbie 2-3, umieszczone są na łodydze niżej. Są one podłużnie wałeczkowate (walcowate) i skierowane do góry. Kwiaty żeńskie mają słupek z dwoma znamionami wychylającymi się z pęcherzyka. Przysadki kwiatów żeńskich są ciemnobrązowe z zielonym paskiem na grzbiecie, o kształcie podługowato lancetowatym, i wierzchołku tępym lub zaostrzonym . Są one krótsze do pęcherzyków. Dolne podsadki są liściowate i bardzo ostre. Najniższa podsadka kłoskowa jest dłuższa od kwiatostanu, niekiedy z krótką pochwą. Górne podsadki są krótkie i szczecinkowate. Dolna podsadka jest listkowata i niekiedy długa.
Okres kwitnienia: od maja do czerwca.
Owoc: soczewkowaty żółtobrązowy orzeszek otoczony charakterystycznym dla turzyc pęcherzykiem.
Dodano: 27 września 2011
Szarozielona, wieloletnia zielna bylina rozłogowa.
Łodyga: tępo kanciasta, prosta, pod kwiatostanem silnie szorstka, zwykle krótsza od liści.
Liście: o sinozielonych blaszkach i brunatno czerwonych pochwach liściowych. Blaszki liściowe są wąskie, często zwinięte, rynienkowate. Brzeg blaszki liściowej jest szorstki.
Kwiaty: roślina jednopienna, o rozdzielnopłciowych kwiatach zebranych w kłosy. Kłosy męskie (pręcikowe) w liczbie 1-3 (2-4) zebrane są na szczycie łodygi. Przysadki kwiatów męskich są rdzawe z białą obwódką. Krótko szypułkowe (górne siedzące), prosto wzniesione kłosy żeńskie (słupkowe) w liczbie 2-3, umieszczone są na łodydze niżej. Przysadki kwiatów żeńskich są brunatne, w górze z białą obwódką i z jasną środkową smugą. Są one znacznie krótsze do pęcherzyków. Dolne podsadki są liściowate i bardzo ostre. Najniższa podsadka kłoskowa jest dłuższa od kwiatostanu, niekiedy z krótką pochwą. Górne podsadki są szkrzydlastorównowąskie.
Okres kwitnienia: od maja do czerwca.
Owoc: okrągławy trójkanciasty orzeszek otoczony charakterystycznym dla turzyc pęcherzykiem.
Dodano: 16 czerwca 2011
Roślina jednoroczna lub dwuletnia, z krótkim, zgrubiałym kłączem. W dolnych węzłach krzewi się. Korzenie są nitkowate lub sznurkowate, niezgrubiane.
Łodyga: wzniesiona, pusta w środku, często dęta, naga, bruzdowana. W dolnych węzłach wypuszcza korzenie. Na górze jest rozłożyście rozgałęziona.
Liście: w zarysie trójkątne, 2-3 krotnie pierzaste, o odstających odcinkach. Liście podwodne charakteryzują się odcinkami podzielonymi na równowąskie, nitkowate łatki. Liście nawodne – odcinkami jajowato lancetowatymi, pierzasto wcinanymi. Wszystkie liście posiadają ogonki z wyraźnymi biało obrzeżonymi pochwami wciągniętymi w uszka. Liście dolne są długoogonkowe, zaś dolne – krótkoogonkowe.
Kwiaty: małe, krótkoszypułkowe, białe, zebrane w kwiatostany w postaci dużych baldachów ulokowanych naprzeciwlegle do liści. Kwiatostany są 6-15 promieniowe. Pokryw zwykle jest brak lub są kilkulistkowe. Pokrywki są 5-10 listkowe, o listkach lancetowatych lub szydlastych z obłonionym brzegiem. Działek kielicha i płatków korony (odwrotnie sercowate, wycięte, z łatką) po 5.
Okres kwitnienia: od czerwca do września.
Owoce: obłe, jajowate, silnie wydłużone i nieoskrzydlone rozłupnie. Rozłupki charakteryzują się żebrami wypełnionymi gąbczastą tkanką.
Dodano: 8 czerwca 2011
Roślina jednoroczna.
Łodyga: zielona lub czerwonawo pomarańczowo nabiegła, delikatnie żeberkowana. Pojedyncza lub słabo rozgałęziona. Wzniesiona lub w nasadzie pokładająca się a wyżej wznosząca się. Najczęściej naga, chociaż czasem może być nieco owłosiona, ale tylko w górnej części.
Liście: niepodzielone, naprzeciwległe, siedzące. Blaszka liściowa o kształcie szeroko (czasem wąsko) lancetowatej, klinowatej nasadzie i wydłużonym ostrym wierzchołku. Brzeg blaszki liściowej jest płytko, odlegle ząbkowany, ząbki zaś są często zwrócone w kierunku szczytu liścia. Liście są zrośnięte ze sobą nasadami.
Kwiaty: żółte lub zielonawożółte, zwykle brzeżne nibyjęzyczkowate (o zmiennych wymiarach, ale zawsze dłuższe od okrywy wewnętrznej), wewnętrzne – rurkowate (drobne), zebrane w kwiatostany typu koszyczek. Koszyczki są duże i zwieszone. Znajdują się one na szczycie łodygi i jej rozgałęzień oraz dość krótkich szypuł wyrastających z kątów górnych liści. Zielone i lancetowate, przynajmniej u nasady urzęsione, listki okrywy zewnętrznej występują w liczbie 5-8. Na koszyczkach owocujących listki okrywy zewnętrznej listki okrywy zewnętrznej często są wzniesione do góry. Okrywa wewnętrzna składa się z 8 błoniastych, odwrotnie jajowatych listków o jasnym brzegu, ciemnoprążkowanym środku i pomarańczowo zabarwionym szczycie.
Okres kwitnienia: od czerwca do września.
Owoce: klinowate, zwężające się ku nasadzie niełupki. Owoce środkowe są w przekroju poprzecznym rombowe. Wszystkie niełupki opatrzone są 4 ośćmi, z których dwie są dłuższe (2-3,5 mm), a dwie są krótsze (1,5-2,5 mm). Powierzchnie owoców są delikatnie żeberkowane, zaś na ościach i kantach znajdują się skierowane w dół haczyki.
Dodano: 8 czerwca 2011
Roślina jednoroczna.
Łodyga: zielona lub purpurowa (częściej), w górnej części kanciasta, niżej słabo żeberkowana. W środkowej i górnej części zwykle rozgałęziona. Wzniesiona lub w nasadzie pokładająca się a wyżej wznosząca się. Naga lub w górze słabo owłosiona.
Liście: 3-listkowe, czasem 5-listkowe, wyjątkowo najwyższa para liści może być niepodzielona. Ogonki liściowe są dość długie i nieoskrzydlone, poszczególne listki posiadają krótkie, wyraźnie, zwykle nieoskrzydlone lub słabo oskrzydlone ogonki. Blaszka liściowa o kształcie jajowato lancetowatej, klinowatej nasadzie i dość długo zaostrzonym wierzchołku (szczególnie u liści górnych). Brzeg blaszki liściowej jest dosyć grubo, ostro ząbkowany. Listki są nagie lub od spodu pokryte drobnymi szczecinkami, zwłaszcza na nerwie i na brzegu blaszki.
Kwiaty: kwiatów języczkowatych brak, kwiaty rurkowate są drobne, ciemnożółto pomarańczowe zebrane w kwiatostany typu koszyczek. Koszyczki znajdują się pojedynczo na szczycie łodygi i jej rozgałęzień oraz dość długich i cienkich szypuł wyrastających z kątów górnych liści. U okazów bujnych koszyczki boczne przewyższają koszyczek szczytowy. Zielone i podługowate, łopatkowate lub lancetowate, o urzęsionym brzegu, listki okrywy zewnętrznej występują w liczbie 5-8 (9). Okrywa wewnętrzna składa się z około 10 jajowatych, zaostrzonych listków o zielonawo-brązowej barwie i białawym obrzeżeniu.
Okres kwitnienia: od czerwca do września.
Owoce: przypłaszczone niełupki . Wszystkie niełupki opatrzone są zwykle 2 ośćmi (czasem może występować także trzecia, mniejsza ość) z jednym wystającym nerwem po każdej stronie. Powierzchnie owoców są brodawkowate oraz, podobnie jak i ości, pokryte delikatnymi, skierowanymi w dół haczykami.
Dodano: 8 czerwca 2011
Roślina jednoroczna.
Łodyga: naga, delikatnie brudowana, często czerwono fioletowo nabiegła.
Liście: zwykle niepodzielone, czasami tylko dolne są pierzastodzielne. Ogonki liściowe są krótkie i oskrzydlone. Blaszka liściowa naga, o kształcie szeroko lancetowatym lub podłużnie rombowym, o klinowatej nasadzie i ostrym lub zaostrzonym wierzchołku. Brzeg blaszki liściowej jest odlegle, grubo ząbkowany. Z wierzchu liście są ciemnozielone, od spodu jaśniejsze, sinawe. Często górne liście łodygowe umieszczone są bardzo blisko pod koszyczkiem i wchodzą w skład jego okrywy zewnętrznej.
Kwiaty: kwiatów języczkowatych brak, kwiaty rurkowate są drobne, żółte zebrane w kwiatostany typu koszyczek. Koszyczki znajdują się pojedynczo na szczycie łodygi i jej rozgałęzień oraz dość długich i grubych szypuł wyrastających z kątów górnych liści. Zielone i podługowate, o ostrych szczytach, listki okrywy zewnętrznej występują w liczbie 4-6. Okrywa wewnętrzna składa się z około 8 błoniastych, szeroko jajowatych, listków, które w środku są delikatnie czarnozielono prążkowane, mają jasnożółte brzegi i pomarańczowo wybarwione szczyty.
Okres kwitnienia: od czerwca do września.
Owoce: klinowate, o rombowym przekroju poprzecznym niełupki . Wszystkie niełupki opatrzone są zwykle dłuższymi (2-3 mm) i krótszymi (1,5-2,5 mm) 4 (3-5) ośćmi. Powierzchnie dojrzałych owoców są wyraźnie brodawkowane. Na ościach znajduje się wiele skierowanych w dół haczyków, nieliczne znajdują się także na powierzchni owocu.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl