Dodano: 18 lipca 2005
Drwęca Warmińska należy do obwodu rybackiego rzeki Drwęca Warmińska w zlewni rzeki Pasłęka, a użytkownikiem jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.
Inaczej nazywana jest Drewenz (1926), Dribentz (1595), Drywantze (1287), Drawant, Drewant (1282), Drywanz (1261) [Leyding 1959].
Dodano: 19 maja 2005
Przejście ze wschodniej części jeziora Tajty do południowej części Kisjana.
Dodano: 4 listopada 2004
Rzeka przepływa przez chronione obszary, do których zaliczyć można: Pióropusznikowy Jar, Młynarski Obszar Chronionego Krajobrazu i Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.
Bauda powstała przez połączenie Dony, Duny (niem. Donne – górny bieg Baudy) i Wieprzy.
Wodą z Bały zasilano Kanał Kopernika, który przekopano do Fromborka. Stanowił on sztuczną, lewą odnogę rzeki. Początek kanału znajduje się na wysokości Bogdan.
Po niemiecku Bauda nazywana jest Baude, Baute (1595), Bawde (1430), Bawda (1374), Bawia (1318) (Leyding 1959).
Dodano: 4 listopada 2004
Malownicza, niewielka rzeka o kamienistym dnie. Krajobrazowo bardzo atrakcyjna. Wypływa z jeziora Dadaj w południowej części i płynie przez podmokłe olsy. Brzegi miejscami są bagniste, wysokie i zarośnięte krzewami i drzewami - wierzbą, olchą.
Na całej długości rzeki jest kilka niewielkich mostów i kładek.
Miejscami nurt wartko płynie w kamienistym korycie.
Dadaj jest odcinkiem rzeki Wadąg między jeziorami Dadaj i Pisz.
Dodano: 4 listopada 2004
Dodano: 4 listopada 2004
Drwęca jest typową rzeką pojezierną. Cała jest objęta ochroną rezerwatową - Rzeka Drwęca, w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb (pstrąga, łososia, troci, certy).
Drwęca jest pod opieką Zarządu Okręgowego PZW w Toruniu. Należy do wód górskich do umownej granicy - mostu drogowego w Złotorii. Dopuszczone jest stosowanie przynęt roślinnych, co pozwala wiosną na złowienie np. jazia. Od 1 kwietnia do 31 maja obowiązuje zakaz wędkowania (2005).
Górny odcinek koryta rzeki to wąwóz o głębokości 20-30 m, którego długość wynosi około 8 km. Odcinek ten, nosi nazwę Czarciego Jaru. Tu właśnie znajduje się ośrodek zarybieniowy. Rzeka płynie wśród malowniczych lasów i jezior. Można tu spotkać bystrza, czasami z kamieniami, przełomy, mielizny i łachy piaszczyste.
Odcinek środkowy rzeki to mniej więcej wysokość Nowego Miasta. Spadek poziomu na odcinku Nowe Miasto - Brodnica to około 0,04%. Dorzecze Drwęcy odwadnia około 676 stałych i okresowych cieków. Ujście rzeki charakteryzuje się średnim przepływem 26 m/s, a wahania poziomu wody osiągają 3,5 m.
Przepływa przez takie jeziora jak: Ostrowin, Drwęckie.
Jest to ciekawy szlak kajakowy.
Inne nazwy Drwęcy to Drewenz Fluss (1926), Drebnitz (1687), Dribentz (1595), Dryuantz, Drywantz (1325), Drywancze (1287), Drewancz, Drawanta, Drauanza (1243), Driwantza (1251), Drauanza (1243), Drwynca (Leyding 1959).

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl