Dodano: 8 października 2010
Dodano: 28 kwietnia 2010
Największe dopływy prawobrzeżne to Gardęga, Młynówka i Prenczawa, a lewobrzeżne to Gać i Lutryna.
Na odcinku kilkunastu kilometrów rzeka została objęta ochroną rezerwatową - Rezerwat Dolina Osy.
Rzeka przepływa przez takie jeziora jak: Parkun, Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowo, Popówko, Trupel, Pławęż.
Wody rzeki, jej dopływów od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel, z wyłączeniem dopływu z jeziora Gulbińskiego obejmuje obwód rybacki rzeki Osy nr 3. Użytkownikiem obwodu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
Dodano: 28 czerwca 2005
Niewielki ciek będący połączeniem jeziora Orzysz z Rostkami.
Dodano: 4 listopada 2004
Górny odcinek Omulwi, do jeziora Omulew nosi nazwę Strugi Koniuszyn. Rzeka ta, stanowi przepiękny odcinek spływu kajakowego. Przepływa wśród lasów Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
W jej dolinie utworzone zostały rezerwaty: Dolina Omulwi i Małga.
Dodano: 4 listopada 2004
Dodano: 4 listopada 2004

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl