Dodano: 6 maja 2010
Rzeka praktycznie na całej długości jest uregulowana. Przyroda próbuje naprawić błędy człowieka ale pierwotny charakter rzeki jest już nie do odtworzenia.
Ciek zarządzany jest przez okręg Mazowiecki PZW.
Dolina rzeki znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy (PLB140005).
Dodano: 9 sierpnia 2007
Po niemiecku nazywana jest Pillacker Fliess (Leyding 1959).
Dodano: 7 kwietnia 2006
Płynie płytką doliną, która w dolnym biegu jest dość szeroka o łagodnie schodzących brzegach.
Rzeka podlega pod obwód rybacki nr 13, znajdujący się w Stożnach w gminie Kowale Oleckie (2001).
Po niemiecku nazywana jest Wachteldorfer Fliess (1938), Przepiorka Fliess (1921), Pippurgschin (1503).
Dodano: 4 listopada 2004
Od źródeł do Braniewa rzeka objęta jest ochroną - rezerwat "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce".
Rzeka płynie przez Pojezierze Olsztyńskie, Równinę Ornecką, Wzniesienia Górowskie, Równinę Warmińską, Wybrzeże Staropruskie.
W języku niemieckim nazywana jest ta rzeka Passarge (1924 r.), Passerge (1595 r.), Passerien, Serien (1428 r.), Seria, Passerye (1388 r.). Inna nazwa to Pasaria.
Dodano: 4 listopada 2004
Rzeka płynie przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
Dodano: 4 listopada 2004
Żeglowność
80 km żeglowne - czyli cała rzeka nadaje do się żeglugi. Istniej połączenie ze Szlakiem Wielkich Jezior - długość szlaku z Pisza do Węgorzewa około 63 km.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl