Dodano: 8 lutego 2011
konserwowany wiosną 2014 r.; Szlak prowadzący w sporej części lasem ale również z walorami widokowymi, czterokrotnie przekracza dosyć ruchliwą linię kolejową Olsztyn-Toruń, dlatego też trzeba zachować ostrożność na przejazdach kolejowych , ponieważ tylko jeden z nich jest strzeżony; szlak łatwy, z niewielka różnicą wzniesień; bezpieczny parking znajdziesz n.p. w ośrodku "Bajkowy Zakątek" w Guzowym Piecu, przy Domu kultury w Biesalu lub przy wiacie dal turystów w Śródce;
Dodano: 8 lutego 2011
szlak oznakowany w 2009 i nie konserwowany od tego czasu - luki w oznakowaniu; Bardzo krótki szlak pozwalający bezpiecznie przedostać się z Nidzicy pod drogą międzynarodową E-7 do szlaków gminy Kozłowo
Dodano: 8 lutego 2011
szlak oznakowany w 2009 i nie konserwowany od tego czasu - luki w oznakowaniu; Szlak dosyć długi, choć łatwy, z niewielką różnica wzniesień, bardzo widokowy, prowadzący prawie wyłącznie otwartymi przestrzeniami, częściowo również drogami asfaltowym
Dodano: 8 lutego 2011
szlak oznakowany w 2009 i nie konserwowany od tego czasu - luki w oznakowaniu; Szlak dosyć długi wyjątkowo widokowy, łatwy, z niewielką różnicą wzniesień, można się do niego dostać z Nidzicy jadąc do wsi Szerokopaś, ale trzeba wtedy przekroczyć niebezpieczną drogę międzynarodową E-77
Dodano: 8 lutego 2011
szlak oznakowany w 2009 i nie konserwowany od tego czasu - luki w oznakowaniu; Szlak na przyjemną krótką wycieczkę około 2/3 prowadzący mniej używanymi drogami asfaltowymi, po drodze kilka niewysokich górek i przyjemne widoki, krótkie odcinki przez las a pod koniec wycieczki kąpielisko nad jeziorem Szkotowskim
Dodano: 8 lutego 2011
szlak oznakowany w 2010 r., dobrze oznakowany; Szlak głównie widokowy z kilkoma odcinkami leśnymi, prowadzący przez tereny mało penetrowane przez turystów, około połowy drogi Brama Świętego Gaju Galindów niedaleko której, w lesie, trudny do odszukania kamień ofiarny Prusów

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl