Dodano: 5 lipca 2011
Oznakowany w 2008 r. Przebiega przez tereny położone na północ od Jezioran. Na trasie kąpielisko i plaża nad je. Trokowskim. Szereg zabytków architektury z przepięknym gotyckim kościołem w Tłokowie i położonym wśród pól barokowym kościołem pielgrzymkowym
Dodano: 3 lipca 2011
Oznakowany w 2008r. Prowadzi częściowo po drogach gruntowych, częściowo asfaltem , przez tereny głównie otwarte z malowniczymi wzgórzami
Dodano: 3 lipca 2011
Oznakowany w 2008r. Prowadzi częściowo po drogach gruntowych, częściowo asfaltem . Komunikuje się ze szlakami gminy Dobre Miasto
Dodano: 3 lipca 2011
Oznakowany w 2008 r. Prowadzi w większości drogami gruntowymi. Łączy szlaki niebieski z zielonym. Umożliwia skracanie trasy. Łączy się ze szlakami gminy Dobre Miasto
Dodano: 3 lipca 2011
Oznakowany w 2011r. Prowadzi w większości drogami gruntowymi przez tereny leśne. Na trasie ciekawe miejscowości z licznymi zabytkami
Dodano: 3 lipca 2011
Oznakowany w 2011r. Tworzy pętlę. Doprowadza turystów nad jez. Wielochowskie , gdzie jest kąpielisko. Szczególnie polecany w dni upalne w celu zażycia kąpieli w jeziorze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl