Dodano: 25 września 2005
Opis szlaku powstał na początku maja 2005. Rzeka Ełk ma źródła kilka kilometrów na północny zachód od Szeskiej Góry w krainie zwanej Wzgórzami Szeskimi., na skraju Puszczy Boreckiej. Wkrótce wpływa na Pojezierze Ełckie. W górnym biegu nosi nazwę Mazurka. W okolicy wsi Mazury wpada do jez. Łaźno, które następnie łączy się z jez. Litygajno. Po wypłynięciu z Litygajna rzeka nosi zwyczajową nazwę Łaźna Struga. W dalszym biegu przepływa przez jeziora: Łaśmiady, Straduńskie, Haleckie, Ełckie. Po wypłynięciu z jez. Ełckiego rzeka płynie szeroką dolina pośród łąk i lasów. Jest dopływem Biebrzy, dolny jej odcinek został skanalizowany i nosi nazwę Kan. Rudzki. Starym korytem rzeki Ełk poprowadzono do Biebrzy wody innej rzeki, Legi. Długość rzeki około 120 km, powierzchnia dorzecza 1624 km 2 , średni przepływ przy ujściu 10 m 3 / sek. Nad rzeka leży miasto Ełk.
Na całej długości szlaku towarzyszy nam ciekawa awiofauna z przewagą takich gatunków jak kaczki krzyżówki, bekasy, gągoły, łabędzie czy czaple. Nie sposób pominąć obecnie wszędobylskich gryzoni jakimi są bobry, których działalność widać w postaci wywróconych wierzb, olch, brzóz, sosen czy świerków.
Rzeka Ełk jest szlakiem kajakowym łatwym technicznie ale uciążliwym ze względu na dość dużą liczbę drzew leżących w głównym nurcie rzeki. Spływ można zacząć w dowolnym miejscu nad jez. Łaźno czy Litygajno. W miejscu gdzie te jeziora się łączą nurt przegradza zastawka możliwa do przepłynięcia bez wysiadania z kajaka środkową jej częścią.
Opis szlaku obejmuje odcinek od Zamościa w północnej części jez. Litygajno do Prostek.
Dodano: 26 czerwca 2005
Łyna jest najdłuższą rzeka regionu. Jej źródła znajdują się na wschodnich stokach Garbu Lubawskiego, około 10 km na północ od Nidzicy, na wysokości 155 m. Malowniczo usytuowane w głębokiej dolinie źródła rzeki są rezerwatem ze względu na zjawisko erozji wstecznej. Łyna uchodzi do Pregoły (w Rosji) w miejscowości Welawa. Rzeka ma 289 km długości, z czego w Polsce 215 km. Powierzchnia dorzecza 7126 km2, z czego w Polsce 5777 km2. Średni przepływ wody przy granicy państwa wynosi 35 m3 / sek.
W górnym biegu rzeka przepływa przez kilka jezior (Persing, Kiernoz Mały i Wielki, Łańskie, Ustrych), tworzy malowniczy przełom w okolicy wsi Ruś i w Olsztynie. Większymi dopływami są Marózka, Wadąg, Symsarna, Elma i Guber. Nad Łyna leżą miasta: Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sępopol w Polsce, oraz Frydland (Prawdinsk), Welawa (Znamiensk) po stronie rosyjskiej.
Spływ Łyna pozwala nie tylko podziwiać przyrodę, ale też zwiedzić liczne ciekawe zabytki mijanych miejscowości.
Dodano: 22 sierpnia 2004
Szlak ułatwia poznanie regionu na wschód od Olsztyna. Na trasie ciekawe zabytki oraz interesująca przyroda, lasy, jeziora, dużo miejsc do wypoczynku.
Dodano: 19 sierpnia 2004
Szlak Kopernikowski ułatwia zwiedzenie środkowej i płn. zach. części województwa, zabytkowych miejscowości związanych z pobytem M. Kopernika, ale także innych ciekawych miejsc.
Dodano: 16 sierpnia 2004
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich ułatwia poznanie unikalnego obszaru bogatego w lasy i jeziora, z wieloma miejscowościami letniskowymi.
Dodano: 15 sierpnia 2004
Szlak Grunwaldzki prowadzi z Warmii do najciekawszych miejsc południowej części Mazur Zachodnich

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl