Dodano: 0 0000
Dodano: 0 0000
Nieznacznie ścieśnione ciało przypomina kształtem, układem płetw i budową otworu gębowego brzanę, lecz u brzanki ostatni twardy promień w płetwie grzbietowej nie jest piłkowany, a płetwa odbytowa jest wyższa. Cechą odróżniającą ten gatunek są brunatne plamki na bokach. Płetwy parzyste są zółtawopomarańczowe.
Dodano: 0 0000
Dodano: 0 0000
Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Tło skrzydeł u obu płci białe.
Samiec - górne skrzydło ma zaczerniony wierzchołek, dolne skrzydło posiada czarną plamkę przy brzegu górnym.
Samica - zaciemnienie wierzchołka przedniego skrzydła zajmuje o wiele większą powierzchnię niż u samca, ponadto na górnym skrzydle występują dwie ciemne plamki i jedna podłużna smuga biegnąca równolegle do brzegu dolnego. Skrzydło dolne ubarwione identycznie jak u samca, jednak ciemna plamka z reguły jest lepiej rozwinięta.
Spód skrzydeł - u obu płci bardzo podobny. Zawsze występują na spodzie górnych skrzydeł dwie ciemne plamki i przyprószenie wierzchołka brudnożółtymi łuskami. Dolne skrzydło pod spodem zielonkawożółte, czarno przyprószone.
Dodano: 0 0000
Tło skrzydeł białe.
Samiec - na wierzchniej stronie górnych skrzydeł znajduje się jedna ciemna plamka oraz zaczernienie wierzchołka skrzydła. Skrzydło dolne z jedną ciemną plamką przy brzegu górnym.
Samica - na górnej stronie skrzydeł znajdują się dwie ciemne plamki oraz zaczernienie wierzchołka skrzydeł. Ponadto czasami występuje zaciemnienie nasady skrzydeł obu par i przyprószenie ciemniejszymi łuseczkami tła skrzydła dolnego.
Spód skrzydeł - biały z jedną lub dwiema ciemnymi plamkami w zależności od płci, oraz żółto przyprószonym wierzchołkiem. Spód skrzydeł dolnych przyprószony na żółto i ciemnoszaro.
W przypadku gdy w ciągu roku pojawi się drugie pokolenie jest ono zazwyczaj ciemniej ubarwione a plamki są wyraźniejsze.
Dodano: 0 0000
Tło skrzydeł białe.
Samiec - na wierzchniej stronie górnego skrzydła występuje przyczernienie wierzchołka oraz pojedyncza ciemna plamka w okolicy komórki środkowej. Dolne skrzydła z wierzchu białe.
Samica - wierzch przedniego skrzydła oprócz zaciemnienia wierzchołka i plamki w okolicy komórki środkowej posiada dodatkową plamkę w okolicy brzegu dolnego. Dolne skrzydła białe z brudnoszarymi plamkami zwłaszcza w okolicy brzegu skrzydła.
Spód skrzydeł - u obu płci jest ubarwiony jednakowo. Górne skrzydła posiadają na białym tle żółtozielonkawą plamkę na wierzchołku i w okolicy komórki środkowej. Dolne skrzydło na spodzie zabarwione na zielonkawo z licznymi jasnymi plamkami.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl