Dodano: 0 0000
Samiec Skrzydła obu par metalicznie pomarańczowe. Na skrzydle przednim i tylnym występuje brunatna przepaska krawędziowa.
Samica Skrzydło przednie pomarańczowe, jedynie nasada skrzydła brunatna. Na nim znajdują się dwie czarne plamki w okolicy komórki środkowej oraz rządek ciemnych plamek równoległy do brzegu bocznego skrzydła. Przy brzegu bocznym skrzydła brak przepaski krawędziowej, występuje tam rządek okrągłych czarnych plamek. Skrzydło tylne brunatne z przepaską krawędziową barwy pomarańczowej poprzerywaną okrągłymi czarnymi plamkami.
Spód skrzydeł Tło obu par skrzydeł ma barwę złocistą. Na skrzydle przednim znajduje się kilka czarnych plamek ułożonych podobnie jak na wierzchu skrzydła u samicy, dodatkowo występuje przyciemnienie barwy pomarańczowej brzegu bocznego skrzydła. Na skrzydle tylnym znajduje się kilka czarnych plamek przynasadowych, rządek nieregularnych białych plam w okolicy brzegu bocznego oraz ciemniejsza pomarańczowa przepaska krawędziowa.
Dodano: 0 0000
Samiec Skrzydła obu par posiadają tło czarnobrunatne. Na obu skrzydłach występuje kilka czarnych plamek oraz rządek pomarańczowych plamek krawędziowych. Obie pary skrzydeł posiadają delikatny aksamitny połysk. Na skrzydłach samca jak i samicy występuje wyraźna, odgraniczająca się od tła biała strzępina.
Samica Skrzydła obu par mają tło brunatne. Na skrzydle przednim tło jest rozmyte poprzez bardzo liczne pomarańczowe łuseczki i tworzy złudzenie pomarańczowego. Na nim znajduje się także kilka czarnych plamek, rządek brunatnych plamek przy brzegu bocznym oraz brunatna przepaska w pobliżu brzegu bocznego. Skrzydło tylne brunatne z rządkiem pomarańczowych plamek z czarnymi oczami wzdłuż krawędzi. Na skrzydłach występuje delikatny połysk, ale mniejszy niż u samca.
Spód skrzydeł Obie pary skrzydeł maja tło żółtoszare. Na obu skrzydłach znajduje się po kilka czarnych plamek w białek obwódce. Ponadto przy brzegach bocznych obu par skrzydeł znajduje się przepaska pomarańczowych plamek, z których każda jest ograniczona z obu stron czarną księżycowatą plamką. Nasada obu par skrzydeł popielatoszara.
Dodano: 0 0000
Samiec Skrzydła obu par posiadają tło brunatne. Na obu skrzydłach występują duże pomarańczowe przejaśnienia obejmujące nieraz całe skrzydła. Na skrzydle przednim i tylnym występuje kilka ciemnych plamek. Cały pomarańczowy wierzch skrzydeł samca posiada intensywny fioletowy połysk.
Samica Skrzydła obu par brunatne. Na skrzydle przednim znajduje się kilka ciemnych plamek. Skrzydło tylne brunatne z przepaską brzegową barwy pomarańczowej.
Spód skrzydeł Skrzydło przednie ma tło barwy żółtopomarańczowej z licznymi czarnymi plamkami w żółtej obwódce, ponadto przy brzegu bocznym występuje rząd regularnych klinowatych plamek czarnych. Tło skrzydła przedniego zmienia się od nasady (szara) po brzeg boczny, który jest najciemniej pomarańczowy. Skrzydło tylne ma tło barwy szarej. Znajduje się na nim kilka czarnych plamek w jasnej obwódce oraz szeroka pomarańczowa przepaska brzegowa ograniczona od zewnątrz i wewnątrz rządkiem czarnych plamek.
Dodano: 0 0000
Samiec Skrzydła obu par mają tło czarne. Przednie skrzydło z wyjątkiem brzegów metalicznie czerwone z fioletowym odcieniem. Przy brzegu bocznym znajduje się rządek niewyraźnych ciemnych plamek. Ponadto w okolicy komórki środkowej znajduje się duża księżycowata plamka barwy czarnej. Skrzydło tylne prawie całe czarne, jedynie jego nasada i część górna czerwona.
Samica Skrzydło przednie brunatne z pomarańczowym, wyraźnym nalotem. Na nim znajdują się dwie czarne plamki w okolicy komórki środkowej oraz rządek ciemnych plamek równoległy do brzegu bocznego skrzydła. Przepaska krawędziowa przy brzegu bocznym skrzydła składa się z czarnych klinowatych plamek. Skrzydło tylne brunatne z przepaską krawędziową barwy pomarańczowej, na której znajduje się kilka ciemnych plamek.
Spód skrzydeł Tło skrzydła przedniego ma barwę pomarańczową, jedynie krawędzie są barwy szarej lub popielatej. Na nim znajdują się czarne plamki w białych obwódkach tworząc kilka luźno rozrzuconych plamek oraz dwa rzadki równoległe do brzegu bocznego. Skrzydło tylne szare. Na nim znajduje się kilka czarnych plamek przynasadowych w białej obwódce oraz rządek plamek czarnych w białej obwódce w okolicy brzegu bocznego i rozmyta pomarańczowa przepaska krawędziowa ograniczona z obu stron niewielką ilością czarnych plamek.
Dodano: 0 0000
Dodano: 0 0000

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl