Dodano: 2 lipca 2015
Położony jest około 1 km na północny-zachód od Grazym, przy zachodnim brzegu jeziora Łęguty, na wysokości 106,2 m n.p.m., na terenie obszaru Natura 2000 (PLH280006 Rzeka Pasłęka) i Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (PL.ZIPOP.1393.OCHK.572).
powierzchnia 1,1 ha (Choiński 1991). 1,3 ha (Dynowski 2015).
klasa czystości Dobrze zachowany, eutroficzny śródleśny zbiornik.
dno Muliste, porośnięte przy brzegach nymfeidami.
dostępność Trudno dostępny zbiornik.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy grądowe z wąskim pasem olchy. Wokół brzegów wąski pas roślinności szuwarowej.
miejscowość Grazymy.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik bezodpływowy.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl