Dodano: 10 lutego 2011
Zbiornik znajduje się 0,3 km na zachód od Komorowa i 0,9 km na wschód od Ramot, na wysokości 84,3 m n.p.m.
powierzchnia 4,2 ha (Choiński 1991).
dorzecze Morąg - Pasłęka.
dostępność Średnio dostępne. Miejscami dostęp do wody utrudnia podmokły brzeg i pas roślinności szuwarowej. W południowo-wschodniej części jeziora znajduje się mały, drewniany pomost wędkarski.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola, pastwiska, łąki i niewielki kompleks lasu mieszanego. Teren jest pagórkowaty. Szuwar, z głównym udziałem turzyc porasta brzegi pasem o różnej szerokości, a miejscami go brak.
miejscowość Komorowo, Ramoty, Łukta.
miejsca Rezerwaty - Wyspa Lipowa na jeziorze Morąg (2 km na północny-zachód), Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (1,5 km na wschód). Obszary Natura 2000 - OSOP Dolina Pasłęki (1,5 km na wschód), SOOS Reka Pasłęka (2 km na wschód).
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest przepływowe. Na południu znajduje się dopływ z jeziora Wapiennego, a na południowym-wschodzie jest odpływ uchodzący do rzeki Morąg. Jezioro Młyńskie znajduje się w systemie kilku niewielkich zbiorników. Ciek bez nazwy przepływa przez jeziora: Bagienne, bez nazwy, Zapadłe, Wapienne, Młyńskie i uchodzi do rzeki Morąg.
Zbiornik ułożony jest południkowo. Jego długość wynosi 0,49 km a szerokość 0,12 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl