Dodano: 12 lutego 2011
Zbiornik znajduje się 0,7 km na południowy-zachód od Komorowa i 1,35 km na wschód od Ramot, na wysokości 84,6 m n.p.m.
powierzchnia 7,5 ha (Choiński 1991). 8 ha (Dynowski 2011).
głębokość Maks. - 4 m.
dorzecze Morąg - Pasłęka.
dostępność Średnio dostępne. Istnieje kilka drewnianych pomostów wędkarskich.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy (bór mieszany i świeży) oraz pola i łąki. Brzegi są pagórkowate.
miejscowość Komorowo, Ramoty, Łukta.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest przepływowe. Na południu jest dopływ z jeziora Zapadłego, a na północy odpływ do jeziora Młyńskiego. Jezioro Wapienne znajduje się w systemie kilku niewielkich zbiorników. Ciek bez nazwy przepływa przez jeziora: Bagienne, bez nazwy, Zapadłe, Wapienne, Młyńskie i uchodzi do rzeki Morąg.
Zbiornik ułożony jest południkowo. Jego długość wynosi 0,65 km a szerokość 0,22 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl