Dodano: 22 czerwca 2015
Zbiornik znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 (PLH280030 Jezioro Długie), rezerwatu przyrody Jezioro Długie (PL.ZIPOP.1393.RP.1095), Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (PL.ZIPOP.1393.OCHK.572), około 5 km na północny-zachód od Łukty i około 3 km na południe od Florczak.
powierzchnia 2,8 ha (Choiński 1991), 3,25 ha (Dynowski 2015).
klasa czystości Dystroficzny, dobrze zachowany śródleśny zbiornik.
dno Muliste, miejscami porośnięte nymfeidami.
dorzecze Taborzanka - Kanał Ostródzki.
dostępność Trudno dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie do bory świeże i mieszane, a bezpośrednio nad brzegami, miejscami wykształciło się torfowisko niskie i przejściowe.
miejscowość Florczaki, Łukta.
miejsca Zabytki Morąga i Ostródy.
podsumowanie
dodatkowe informacje W północno-zachodniej części jeziora znajduje się wypływ w kierunku jeziora Gil. Czarne ma długość około 260 m i szerokość nieco ponad 160 m.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl