Dodano: 6 listopada 2007
Zbiornik znajduje sie na obszarze Natura 2000 (PLB) Puszcza Napiewodzko-Ramucka, na południe od Czarnego Pieca.
powierzchnia 1,3 ha (Choiński 1991).
klasa czystości Eutroficzny, zarastający zbiornik.
dno Muliste. Porośnięte roślinnością zanurzoną, głównie moczarką kanadyjską. Występują także nymfeidy.
dostępność Do wody dostać się można praktycznie z jednego drewnianego pomostu (prywatnego). Dojść do jeziorka można leśną drogą, która odchodzi na zachód od asfaltu, w południowej części wsi.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Łagodnie schodzące do wody. Najbliższe otoczenie to lasy sosnowe, a bezpośrednio nad wodą wąski pas roślinności szuwarowej z dominacją trzciny. Miejscami wąski pas turzycowisk i torfowiska przejściowego.
miejscowość Czarny Piec.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to niewielkie, śródleśne, bezodpływowe jeziorko.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl