Dodano: 11 sierpnia 2010
Zbiornik znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka), na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 (PLH280052 Ostoja Napiwodzko-Ramucka), na południowy-wschód od Rusi i północny-zachód od Butryn, w rezerwacie Las Warmiński, na wysokości 128 m n.p.m.
powierzchnia 5,59 ha (Leyding 1959). 5,2 ha (Choiński 1991). 5 ha (Dynowski 2010).
klasa czystości Dobrze zachowane, niewielkie jezioro eutroficzne, z okresowymi zakwitami glonów.
dno Muliste i piaszczysto-muliste. Porośnięte obficie roślinnością zanurzoną, głównie rogatkiem, rdestnicami i moczarką. W płytszych partiach występują łąki ramienicowe. Przy brzegu można spotkać nymfeidy (grążele).
dorzecze Łyna - Pregoła.
dostępność Zbiornik dobrze dostępny. Nad jezioro dojechać można drogą asfaltową i szutrową (za zgodą RDLP i RDOŚ). Wokół jeziora jest ścieżka.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Wysokie i pagórkowate, płaskie od strony połączenia z jeziorem Jełguń. Najbliższe otoczenie to bory mieszane i grądy. Bezpośrednio nad brzegiem występuje olcha. Szuwaru praktycznie brak. Sporadycznie występuje pałka i turzyce.
miejscowość Jełguń, Pokrzywy, Ruś.
hobby Krajoznawstwo, spacery, wycieczki rowerowe.
miejsca Rezerwat Las Warmiński, elektrownia na odpływie z jeziora Ustrych, elektrownia w Rusi.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest przepływowe. Na zachodzie znajduje się odpływ do Łyny, a na południu jest okresowe połączenie (dopływ) z jeziorem Jełguń.
Zbiornik ma owalny, nieznacznie wydłużony kształt. Jest długi na 0,3 km i szeroki na 0,2 km.
inne Inaczej nazywane jest Hirsch See (1939), Otzko See (1922) [Leyding 1995].
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl