Dodano: 15 września 2007
Zbiornik znajduje się na wysokości 45,6 m n.p.m., na Pojezierzu Iławskim.
powierzchnia 61 ha, 63,7 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 8,5 m; śr. - 4,2 m (Choiński 1991).
dorzecze Nogat.
dostępność Bardzo dobra. Wokół jeziora prowadzi alejka parkowa.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Łagodnie schodzące do wody. Najbliższe otoczenie to zabudowania Sztumu. Miejscami szeroki pas roślinności szuwarowej z dominacją trzciny i pałki wąskolistnej.
miejscowość Sztum.
hobby Wędkarstwo. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/04 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z 15 kwietnia 2004 roku, zbiornik należy do obwodu rybackiego na cieku Rów Biały nr 1.
miejsca Zabytki Sztumu.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest długie na około 1,5 km i szerokie na prawie 0,4 km.
Barlewickie łączy się w południowo-zachodniej części ze Sztumskim, niewielkim ciekiem o długości kilkuset metrów. Kiedyś oba jeziora tworzyły jeden, długi rynnowy zbiornik, na którym były dwie wyspy (w miejscu dzisiejszego przesmyku między jeziorami, po którym biegnie główna droga w Sztumie). Takie ukształtowanie terenu sprzyjało założeniu tu osady. Później powstało tu warowne grodzisko wybudowane najprawdopodobniej przez Prusów.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl