Dodano: 4 stycznia 2010
powierzchnia 13 ha.
głębokość Maks. - 5 m, śr. - 2 m.
dno Muliste i wyrównane, zarośnięte roślinnością podwodną, bez większych głęboczków i górek podwodnych.
dorzecze To rzeki: Wel i Drwęca.
brzegi W większości podmokłe i bagniste.
miejscowość Lidzbark, Grzybiny, Brzeźno.
hobby Wedkarstwo (szczupak, lin, leszcz, węgorz).
dodatkowe informacje Połączone z jez. Wilk i Grzybiny. Zbiornik długi na ponad 0,5 km i szeroki na ponad 0,2 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl